Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Klub programování a robotiky (2020/2021)

Zajímají tě počítače? Chceš se naučit programovat nebo si umět vytvořit vlastní www stránku? Chceš vědět, jak fungují roboti? Rád se učíš novým věcem? Tak je naše nová nabídka určena právě pro tebe a je jedno, jestli jsi kluk nebo holka.

Městská knihovna v Přerově od listopadu 2020 zahajuje činnost Klubu programování a robotiky (dále jen Klub), ve kterém se můžeš naučit spoustu věcí souvisejících s programováním, internetem, robotikou a řadu dalších užitečných věcí kolem počítačů. Aktivity Klubu budou probíhat v průběhu školního roku 2020/2021 (listopad 2020 až červen 2021).

ORGANIZACE ČINNOSTI KLUBU A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Činnost Klubu programování a robotiky se řídí pravidly uvedenými v dokumentu umístěném na www stránkách Městské knihovny v Přerově (PDF).

KDY A JAK ČASTO?

Činnost Klubu bude zahájena v pondělí 2. 11. 2020 pro věkovou kategorii 10 - 12 let a bude probíhat v rámci školního roku 2020/2021 vždy 1x za 14 dnů každé pondělí v době od 15.30 do 17.00 hodin, tedy 2 vyučovací hodiny. V pondělí 9. 11. 2020 bude zahájena činnost Klubu pro pro věkovou kategorii 13 - 15 let, a to ve stejném časovém rozpětí, tedy od 15.30 do 17.00 hodin. V případě nutnosti se může doba zahájení aktivit Klubu (datum nebo čas zahájení) změnit, a to v návaznosti na aktuální situaci a nařízení ohledně nárůstu epidemie onemocnění COVID-19 a rovněž v souvislosti s jeho personálním zabezpečením.

KDE?

Aktivity Klubu budou probíhat v prostorách učebny Městské knihovny v Přerově na Žerotínově nám. 36 ve 2. patře.

CO?

Činnost Klubu bude ve školním roce 2020/2021 zaměřena na některá z témat:

  • blokové programovaní v prostředí Scratch
  • programování jednoduchých a miniaturních mikropočítačů micro:bit
  • tvorba jednoduchých www stránek (HTML + CSS)
  • ovládání robotů LEGO Mindstorms EV3
  • ovládání robotických vozítek OZOBOT EVO
  • základy 3D modelování v TinkerCAD a tisk na 3D tiskárně
  • ovládání základních kancelářských aplikací Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • a mnoho dalšího (např. úprava digitálních fotografií, tvorba jednoduché grafiky na počítači, bezpečnost na internetu apod.)

Náplň činnosti Klubu může být průběžně upravována v návaznosti na schopnostech a zájmech jednotlivých účastníků a dle aktuálních možností bude umožněno rozvíjet jednotlivé dílčí aktivity v rámci náplně Klubu pro každého z účastníků individuálně.

I když jde v rámci činnosti Klubu také o zábavu, náplní Klubu není a nebude hraní počítačových her.

JAKÁ TECHNIKA A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ JSOU K DISPOZICI?

Učebna Městské knihovny v Přerově je vybavena 10 ks notebooků s operačním systémem Windows 10, balíkem kancelářských aplikací Microsoft Office 2016 a dalšími aplikacemi potřebnými pro realizaci aktivit Klubu.

Učebna je dále vybavena 10 ks stavebnic LEGO Mindstorms EV3 Education, 2 ks stavebnic LEGO Mindstorms EV3 pro domácí použití a 2 ks rozšiřujících dílů pro stavebnice LEGO Mindstorms. Dále je učebna vybavena 12 ks robotických vozítek OZOBOT EVO a  12 ks miniaturních mikropočítačů micro:bit, včetně dalších rozšiřujících modulů, 12 ks robotických vozítek Makeblock mBot. Uvedené vybavení bylo pořízeno v letech 2012 - 2020 z finančních prostředků grantových programů Ministerstva kultury ČR a rozpočtu statutárního města Přerova.

KDO KLUB POVEDE?

Činnost Klubu bude zajišťovat lektor s odpovídajícím odborným vzděláním a pedagogickými zkušenostmi v oblasti IT a vzdělávání.

PRO KOHO?

Klub je určen pro kluky a holky ve věku od 10 do 15 let, kteří se chtějí učit novým věcem a zajímají je moderní IT technologie. Počet přijímaných účastníků Klubu je vzhledem k prostorovým možnostem, dostupné technice a zabezpečení odpovídající úrovně náplně Klubu omezen na 2x 9 zájemců, a to ve věkových kategoriích 10 - 12 let a 13 - 15 let. O přijetí do Klubu rozhoduje datum přijetí přihlášky potvrzené pracovníkem knihovny.

PLATBA ZA KLUB

Účast v Klubu je zpoplatněna částkou 500 Kč za kalendářní rok (listopad 2020 až červen 2021). Další podmínkou je platná registrace ke službám Městské knihovny v Přerově a pravidelná návštěvnost aktivit Klubu. Podrobná pravidla činnosti a členství Klubu programování a robotiky jsou dostupná na www stránkách knihovny ve formátu PDF.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Termín podání přihlášek do Klubu programování a robotiky je do 29. 10. 2020. Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si ji vyzvednout v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36 v běžné provozní době. Přihlášku musí vyplnit a podepsat zákonný zástupce zájemce o Klub a odevzdat ji osobně v půjčovně pro dospělé v budově na Žerotínově nám. 36.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobnější informace k činnosti Klubu můžete získat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (organizační kontakt) nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vzdělávací kontakt), popř. na telefonním čísle 581 334 072.

Aktivity Klubu budou realizovány v souladu s aktuálními hygienickými a epidemiologickými nařízeními a opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskými hygienickými stanicemi. Všichni účastníci Klubu jsou povinni dodržovat platná ustanovení těchto nařízení a další nařízení vydaná zřizovatelem knihovny nebo knihovnou samotnou. Zákonným zástupcům účastníků doporučujeme sledovat aktuální zpravodajství a reagovat na vydaná nařízení.

Oproti minulým letům nebude z důvodu zajištění dostatečných hygienických norem a doporučených vzájemných odstupů mezi účastníky umožněno, aby součástí aktivit Klubu byly přítomni i zákonní zástupci nebo další doprovod dětí.

Při každé návštěvě Klubu musí účastník vzdělávacího kurzu přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, že se u něj v uplynulých 14 dnech neprojevily příznaky virových nebo jiných infekčních onemocnění a zároveň se nedostal do styku s osobou nakaženou onemocněním COVID-19 nebo mu nebyla nařízena povinná karanténa (čestné prohlášení ke stažení). Potvrzení nesmí být starší 3 dnů. Bez tohoto potvrzení nebude přihlášené osobě umožněna účast na vzdělávací lekci.

 

Klub programování a robotiky


Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré osobní údaje Veškeré osobní údaje budou po skončení činnosti kroužku za daný školní rok smazány a skartovány.

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČRBibliohelpČte sy rádRosteme s knihouPortál české literaturyCelé Česko čte dětemČtení pomáháČeskoslovenská bibliografická databáze

Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba ZískejBookstart

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty