Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-060 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook Instagram Twitter RSS

Logo knihovny

Jak se stát čtenářem / uživatelem knihovny

Uživatelem Městské knihovny v Přerově se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (čtenářského průkazu) na základě vyplněné přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů a uhrazením registračního poplatku podle Ceníku

K vydání průkazu uživatele je třeba:

 • vyplnit přihlášku
 • umožnit ověření totožnosti:
 • dospělí předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • děti a mládež do 15 let předloží žákovskou knížku a přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. V případě pochybnosti o pravosti podpisu může být vyžadován podpis zákonného zástupce přímo v knihovně.
 • zaplatit registrační poplatek ve stanovené výši dle Ceníku služeb.

Od placení registračního poplatku jsou osvobozeni:

 • děti do 6 let věku
 • zdravotně postižení, kteří předloží platný průkaz ZTP/P
 • sponzoři a dárci, jejichž hodnota sponzorského příspěvku nebo daru významně přesahuje výši registračního poplatku, a to částkou 1 500 Kč ročně
 • zaměstnanci Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace

O snížení registračního poplatku na 50% stanovené výše mohou požádat:

 • zdravotně postižení, kteří předloží platný průkaz ZTP
 • senioři nad 80 let po předložení dokladu totožnosti

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště a datum narození.

Přihlášku pro veřejnou instituci a právnickou osobu vyplňuje se svým průkazem totožnosti odpovědný pracovník a opatří ji kromě podpisu také razítkem organizace.

Osobní údaje  uživatelů  knihovna  zpracovává v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a s vnitřní směrnicí o ochraně osobních údajů.. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze s jejich souhlasem vyjádřeným podpisem přihlášky a na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze. Vzhledem k centralizovanému výpůjčnímu systému mají právo přístupu k osobním datům čtenářů zaměstnanci všech pracovišť knihovny, která poskytují knihovní služby.

Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména a bydliště, ztrátu nebo zničení průkazu uživatele.

Uživatel, který nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. studium denního tisku a časopisů v čítárně, studium materiálů ve studovně, internet a reprografické služby. Těmto uživatelům nelze poskytovat absenční výpůjčky. Při každé jednotlivé návštěvě těchto pracovišť je nutné zaplatit poplatek podle Ceníku a předložit průkaz totožnosti k nahlédnutí.

Čtenář, který se nechce stát trvalým uživatelem knihovny a má pouze zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit maximálně 1 svazek knihovního dokumentu za jednorázový registrační poplatek daný Ceníkem služeb. K tomuto poplatku bude připočítána vratná kauce ve výši, která je adekvátní pořizovací ceně požadovaného dokumentu nebo odpovídá historické a archivní hodnotě dokumentu. Doba výpůjčky se řídí dle Výpůjčního řádu a na tyto výpůjčky se vztahují všechna ustanovení Knihovního řádu stejně jako pro registrované uživatele. O možnosti zapůjčit požadovaný dokument a o výši kauce rozhoduje službu konající pracovník půjčovny, na kterém je dokument požadován.

Podpisem přihlášky se uživatel knihovny zavazuje dodržovat všechna ustanovení Knihovního řádu a jeho následných aktualizací a dodatků.

Každá aktualizace a dodatek Knihovního řádu bude zveřejněna minimálně jeden měsíc před datem účinnosti na www stránkách Městské knihovny v Přerově, na adrese www.knihovnaprerov.cz. S novými podmínkami může každý uživatel v průběhu této lhůty vyjádřit svůj nesouhlas a ukončit užívání služeb knihovny. Podmínkou ukončení je vyrovnání veškerých závazků vůči knihovně.

Při první registraci poskytne knihovna uživateli zdarma soubor informačních materiálů o knihovně včetně platného Výpůjčního řádu, Ceníku služeb a ústní faktografické informace o provozu knihovny.

Průkaz uživatele se vystavuje na dobu 12 měsíců. Jeho platnost je třeba po uplynutí této doby obnovit přeregistrováním a zaplacením poplatku.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 11 prosinec 2014 01:45

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČRBibliohelpČte sy rádRosteme s knihouPortál české literaturyCelé Česko čte dětemČtení pomáháČeskoslovenská bibliografická databáze

Nejlepší knihy dětemNejlepší knihy dětem

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty