Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Jak se stát čtenářem / uživatelem knihovny

Uživatelem Městské knihovny v Přerově se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (registračního průkazu) na základě vyplněné registrační smlouvy ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů a uhrazením registračního poplatku podle Ceníku

K vydání průkazu uživatele je třeba:

  • vyplnit registrační smlouvu
  • umožnit ověření totožnosti:
  • dospělí předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • děti a mládež do 15 let předloží žákovskou knížku a přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. V případě pochybnosti o pravosti podpisu může být vyžadován podpis zákonného zástupce přímo v knihovně.
  • zaplatit registrační poplatek ve stanovené výši dle Ceníku služeb.

Od placení registračního poplatku jsou osvobozeni:

  • děti do 6 let věku
  • zdravotně postižení, kteří předloží platný průkaz ZTP/P a senioři nad 80 let
  • sponzoři a dárci, jejichž hodnota sponzorského příspěvku nebo daru významně přesahuje výši registračního poplatku, a to částkou 1 500 Kč ročně
  • zaměstnanci Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace

O snížení registračního poplatku na 50 % stanovené výše mohou požádat:

  • zdravotně postižení, kteří předloží platný průkaz TP/ZTP a senioři ve věku 70-79 let

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště a datum narození. U uživatelů mladších 15 let jsou vyžadovány rovněž kontaktní údaje zákonného zástupce.

Registrační smlouvu pro veřejnou instituci a právnickou osobu vyplňuje se svým průkazem totožnosti odpovědný pracovník a opatří ji kromě podpisu také razítkem organizace.

Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává, uchovává a využívá v rozsahu a účelu uvedeném v příloze knihovního řádu.

Uživatel je povinen ohlásit knihovně každou změnu jména a bydliště, ztrátu nebo zničení registračního průkazu.

Uživatel, který nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. studium denního tisku a časopisů v čítárně, studium materiálů ve studovně, internet a reprografické služby. Těmto uživatelům nelze poskytovat absenční výpůjčky. Při každé jednotlivé návštěvě těchto pracovišť je nutné zaplatit poplatek podle Ceníku a předložit průkaz totožnosti k nahlédnutí.

Uživatel, který se nechce stát trvalým uživatelem knihovny a má pouze zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit maximálně 1 svazek knihovního dokumentu za jednorázový registrační poplatek daný Ceníkem služeb. K tomuto poplatku bude připočítána vratná kauce ve výši, která je adekvátní pořizovací ceně požadovaného dokumentu nebo odpovídá historické popř. archivní hodnotě dokumentu. Doba výpůjčky se řídí dle Výpůjčního řádu a na tyto výpůjčky se vztahují všechna ustanovení Knihovního řádu stejně jako pro registrované uživatele. O možnosti zapůjčit požadovaný dokument a o výši kauce rozhoduje službu konající pracovník půjčovny, na kterém je dokument požadován.

Podpisem registrační smlouvy se uživatel knihovny zavazuje dodržovat všechna ustanovení Knihovního řádu a jeho následných aktualizací a dodatků.

Každá aktualizace a dodatek Knihovního řádu budou zveřejněny v dostatečném předstihu před datem jejich účinnosti na www stránkách Městské knihovny v Přerově, na adrese www.knihovnaprerov.cz. S novými podmínkami může každý uživatel v průběhu této lhůty vyjádřit svůj nesouhlas a ukončit užívání služeb knihovny. Podmínkou ukončení je vyrovnání veškerých závazků vůči knihovně.

Při první registraci poskytne knihovna uživateli zdarma soubor informačních materiálů o knihovně včetně platného Ceníku služeb a ústní faktografické informace o provozu knihovny.

Registrační průkaz uživatele se vystavuje na dobu 12 měsíců. Jeho platnost je třeba po uplynutí této doby obnovit přeregistrováním a zaplacením nového registračního poplatku na dalších 12 měsíců.

 

Naposledy změněno středa, 15 únor 2023 10:01

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty