Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Oddělení a pracoviště

Útvar knihovnických a informačních služeb

Útvar knihovnických a informačních služeb (dále jen ÚKIS) zabezpečuje na profesionální úrovni knihovnické a informační služby. Jedná se především o půjčování knih, časopisů a hudebnin. Na vybraných pracovištích půjčujeme hudbu a mluvené slovo na nosičích CD audio, laminované mapy, čtečky elektronických knih, deskové hry pro děti a dospělé, tematické kufříky pro děti a zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké uživatele. Od roku 2014 nabízíme přístup k elektronickým knihám z portálu Palmknihy.cz. Ve studovně poskytujeme rozsáhlé knihovnické a informační služby. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých pracovišť nebo poboček.

Útvar zabezpečuje distribuce knih a časopisů na pobočky města a v domech s pečovatelskou službou.

Pracoviště a pobočky ÚKIS

Útvar dále provádí tyto činnosti:
 
     • Akvizice dokumentů - výběr a nákup dokumentů z různých informačních zdrojů a od různých dodavatelů,
     • evidence, revize a vyřazování dokumentů,
     • katalogizace dokumentů - zpracování dokumentů v automatizovaném knihovnickém systému podle knihovnických standardů
     • technické zpracování dokumentů
     • distribuce knih a časopisů na pobočky města,
     • pravidelné půjčování knih a časopisů v domech s pečovatelskou službou,
     • metodická činnost v rozsahu činnosti útvaru pro knihovny v rámci regionálních funkcí a pro školní knihovny.
 

Útvar střediskových služeb

Útvar střediskových služeb zabezpečuje výkon regionálních funkcí, kterými je Městská knihovna v Přerově pověřena Vědeckou knihovnou v Olomouci a jejich financování zajišťuje Olomoucký kraj. V rámci těchto činností útvar zabezpečuje odborné knihovnické a informační služby pro 45 neprofesionálních knihoven střediska Přerov, z toho 10 knihoven v místních částech Přerova a 35 knihoven v samostatných obcích okresu Přerov
Útvar zajišťuje výkon regionálních funkcí pro střediska Přerov a Všechovice.
Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí je stanoven standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány.
 
  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • statistika knihovnických činností,
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady,
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace,
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce,
  • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit,
  • servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí.

Útvar zajišťuje nákup a odborné zpracování knihovního fondu pro střediska Přerov a Všechovice. Z příspěvku obcí jsou nakupovány knihy do stálých fondů knihoven, výměnné soubory knih pro obě střediska jsou hrazeny z finančního příspěvku Olomouckého kraje. Útvar poskytuje odborné konzultace a školení pro neprofesionální knihovny, provádí kontrolní a metodické návštěvy a školení pro nové knihovníky.
 

Útvar vzdělávání, projektů a propagace

Útvar komplexně zabezpečuje výkon programových, vzdělávacích a projektových činností Městské knihovny v Přerově určených pro vzdělávací instituce i širokou veřejnost. Vyhledává zdroje dotačních titulů a grantových programů a navrhuje jejich využití k realizaci pořádaných aktivit. Zabezpečuje tvorbu informačních a propagačních tiskovin a jejich distribuci. Spravuje sociální sítě knihovny a komunikuje se zástupci zpravodajských médií. Realizuje veřejné průzkumy a jejich následná vyhodnocení. Připravuje vzdělávací programy dle aktuálních potřeb zaměstnanců organizace.


Útvar zabezpečuje činnost těchto pracovišť a poboček:
 

Útvar provozně ekonomický

Zabezpečuje chod organizace po finanční stránce v souladu s platnými právními předpisy a stanoveným rozpočtem. Provádí správu svěřeného majetku, dbá na jeho údržbu a obnovu. Provádí personální a mzdovou agendu. Zabezpečuje chod sítě výpočetní techniky.

 

 

Naposledy změněno středa, 15 únor 2023 10:42

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty