Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IX. - ONLINE

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 9. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství.

Témata semináře:

Téma přírody v novější literatuře pro děti a mládež

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Studie se věnuje přírodní tematice v novější literatuře určené dětem a mládeži. Sleduje tvorbu chronologicky podle věku adresáta a současně rozmanitě zpracovávanou v intencích žánrové skladby tvorby pro děti. Poukazuje na zajímavé tituly pro předčtenáře, začínající čtenáře, mladé čtenáře. U některých formuluje recepční přesahy směrem k ještě zkušenějším recipientům. Přírodní tematika se zrcadlí nejvíce v soudobé uměleckonaučné literatuře nebo v příběhu ze života dětí. Působí ve  formátu leporela, obrázkové knihy a rovněž prostřednictvím novějšího knižního média - obrazového alba. Studie si všímá nejen titulů, které mají zřetelné umělecké ambice, ale i těch, které téma svým pojetím devalvují. Přesto se větší část textu soustředí (jistěže selektivně) na práce, které si pozornost dětských čtenářů, učitelů, knihovníků a dalších zainteresovaných zaslouží.

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež

Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Příspěvek je věnován problematice času a prostoru v literatuře v širších souvislostech. Úvodní pasáže jsou věnovány definování obou pojmů současnou literární vědou. Následující části příspěvku soustřeďují poznatky o literárních dílech, v nichž čas a prostor plní významnou roli, zastoupena je historická próza (představující pohyb na časové ose), cestopisy (zobrazující putování v prostoru za poznáním a dobrodružstvím do rozmanitých lokalit) i tituly, v nichž se mísí pohyb v prostoru a čase a jsou využívány postupy typické pro rozmanité žánry. Čas a prostor, pohyb, putování, cesta, to vše bylo inspirací pro koncipování textu, v němž je sled základních informací doplňován drobnými odbočkami, které k pohybu (i poznání) logicky patří.

Fantastické světy mezi řádky

PhDr. Kateřina Lohrová, Ph.D. (Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň)

Příspěvek nazírá problematiku literárního prostoru nikoli topologicky, ale sémioticky a psychologicky. Zaměřuje se na fantazijní světy vznikající a otvírající se mezi řádky. Jestliže text chápeme jako jev znakového charakteru, pak i jeho prostředky obsahové podléhají konvenci, která je vyjádřena pojmy intenze a extenze. Z toho plynoucí a jedinečná vlastnost textu – jeho významová otevřenost – pak dává vzniknout širokému prostoru pro fantazijní interpretaci. Dětský čtenář ve své touze (a potřebě) rozkrýt kódovanou informaci vystupuje z limitované množiny intenzivních vztahů a fantazijně naplňuje extenzivní obor tradičních pojmů (nad rámec konvence dané kontextem). Tak vystupují mezi řádky nové a nové světy, odpoutávají se od nich a zase se zpět do jejich linie vracejí… z vůle čtenáře.

 

Registrace:

K účasti na semináři se můžete přihlásit do 8. listopadu 2020 prostřednictvím internetového registračního formuláře.

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR se seminář uskuteční ve středu 11. listopadu 2020 od 9.00 hodin online formou prostřednictvím MS Teams. V rámci bezplatného využití MS Teams není možné provést záznam online semináře.

Všem přihlášeným účastníkům bude 9. listopadu 2020 zaslána na e-mail pozvánka do online místnosti, kam se v den semináře připojí. Doporučujeme, aby měli účastníci semináře k dispozici mikrofon, příp. webkameru, aby se mohli zapojit do diskuze. 

 

Sborník příspěvků ze semináře pošleme na adresy zaměstnavatelů (organizace, školy) poštou s vystavenou fakturou (50 Kč + poštovné) všem přihlášeným účastníkům.

 

Seminář je realizován ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR).

Pozvánka na seminář (ke stažení ve formátu PDF), program semináře (ke stažení ve formátu PDF). 

 

V případě dotazů kontaktujte:

Jitka Štiborová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 581 334 061 nebo

Mgr. Andrea Kopečková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 581 334 072

 

 

 

          

 

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČRBibliohelpČte sy rádRosteme s knihou   Portál české literaturyCelé Česko čte dětemČtení pomáhá     

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba ZískejBookstart

 

 

 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty