Velká prázdninová luštitelská soutěž - Cizokrajná zvířata v sudoku


Také jste propadli populárnímu hlavolamu zvanému sudoku? Rádi si lámete hlavu nad magickými čtverci a tak dlouho hledáte ty správné číselné kombinace, dokud nezaplníte všechna prázdná políčka? Pak vám možná uděláme radost naší prázdninovou soutěží, v níž sudoku hraje hlavní roli! Pokud budete úspěšnými luštiteli, najdete v tajenkách názvy nejrůznějších cizokrajných zvířat!

Podmínky soutěže:

Každý prázdninový týden, a to pravidelně v úterý, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/sudoku budou objevovat nová soutěžní sudoku různých obtížností s tajenkami. První zadání z celkového počtu devíti sudoku bude zveřejněno v úterý 3. července 2018.

Sudoku jsou k dispozici k vytištění na našich www stránkách, ale můžete si je také vyzvednout přímo v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36. a rovněž také v naší letní půjčovně na přerovském bazéně.

Všechna soutěžní sudoku budou vystavena na webu celé dva měsíce až do neděle 2. 9. 2018, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci zasílat správná znění tajenek spolu s číselnou řadou prvního řádku sudoku, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny tajenky byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé sudoku, kteří zašlou co největší počet správně vyřešených tajenek a číselných kombinací prvního řádku obrazce. Výherci budou odměněni knižní publikací s názvem Záhadná zoologie: Svět tajemných zvířat, která mimo jiné přináší málo známé informace o nejvzácnějším tvorovi na světě, vražedných líbajících plošticích, krvežíznivých můrách nebo objevech zbrusu nových druhů zvířat. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2019.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo registračního průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Vzory zpráv se soutěžními tajenkami:

V předmětu každé zprávy zasílané e-mailem uvádějte heslo SUDOKU.

Soutěžící, který je registrovaným uživatelem knihovny:

Znění tajenky č. 1.
Jan KOS
Čtenářské číslo: 123456

Soutěžící, který není registrovaným uživatelem knihovny:

Znění tajenky č. 1.
Jan KOS
Rok narození: 1970
Kosí ulice 11, Kosov 123 45
jan.kos@kos.cz
popř. tel.: +420 111 222 333

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Dnes je: 18. 2. 2019.
Soutěž byla ukončena!

Sudoku:

Sudoku č.1 Vytisknout 3.7.2018
Sudoku č.2 Vytisknout 10.7.2018
Sudoku č.3 Vytisknout 17.7.2018
Sudoku č.4 Vytisknout 24.7.2018
Sudoku č.5 Vytisknout 31.7.2018
Sudoku č.6 Vytisknout 7.8.2018
Sudoku č.7 Vytisknout 14.8.2018
Sudoku č.8 Vytisknout 21.8.2018
Sudoku č.9 Vytisknout 28.8.2018

Pravidla sudoku:

Cílem hry je doplnit chybějící číslice od 1 do 9 v předem dané a zčásti vyplněné tabulce. Tabulka je rozdělena na 9 × 9 polí. K předem vyplněným číslicím je třeba doplnit další tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém bloku jsou použity vždy všechny číslice od jedné do devíti, ovšem každá z nich pouze jednou. Číslice se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě ani bloku, přičemž jejich pořadí není důležité.

Doporučený postup pro rešení sudoku:
Začněte řešit řadu, sloupec nebo blok, v němž zbývá vyplnit co nejméně políček. Začněte číslicí, která se již několikrát v sudoku vyskytuje. Jakmile se vám podaří dosadit správnou číslici, zkuste ji hned doplnit i na dalších místech v sudoku. Stejným způsobem postupujte, dokud nezaplníte všechna prázdná políčka.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru TOPlist