Banner
Dnes je: 4. 6. 2020. Registrace na seminář byla ukončena!

Pozvánka na seminář (ke stažení ve formátu PDF). Program semináře (ke stažení ve formátu PDF)


Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VII."Pestrý dívčí svět"Městská knihovna v PřerověMuzeum Komenského v Přerově zvou na 7. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČRSvaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR).
Termín: středa 7. listopadu 2018
Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt) - mapa místa konání
Určen pro: Knihovníky, pedagogické pracovníky s aprobací český jazyk a literatura, popř. dějepis, studenty středních a vysokých pedagogických škol.Přehled přednášek:
Tendence současné literatury pro dospívající dívky
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity)

Literatura intencionálně určená dospívajícím čtenářkám od počátku 20. století vzbuzovala značné kontroverze. Je vůbec potřeba? Mají dívky ve srovnání se svými chlapeckými vrstevníky odlišné čtenářské preference? Jaký je její význam? Zahrnuje i kvalitní díla? Ačkoli tyto otázky byly (opakovaně) zodpovězeny, neustále se vracejí. Oprávněně. Vždyť daný literární subžánr patří vzhledem ke své tendenci reagovat na proměny postoje společnosti k dívčímu dozrávání k nejrychleji se měnícím. Příspěvek se proto zaměří na trendy jak současné kvalitní produkce, tak komerčních děl, primárně určených pubescentkám a adolescentkám.

Dotýkám se tě po(tisící)prvé, aby ses stala ženou… (Psychologická sonda do dívčího čtení)
PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D. (Katedra psychologie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

Příspěvek chce nabídnout hlubší ponor do psychologie literatury pro dospívající dívky, zejména té tzv. zasvěcující, iniciující prostřednictvím popisu první milostné zkušenosti. Autorka nahlíží na tento typ dívčí literatury jako na učebnici sociálního učení, na návod na použití života, na tréninkové lekce „nanečisto“ z budoucího času. V textu příspěvku tak autorka nejprve vychází z obecné psychologie čtenáře, kde klíčovými faktory jsou procesy vžití a ztotožnění. Pojmenovává základní mechanismy působení literárního uměleckého textu na dospívajícího jedince a přihlíží k přirozenému genderového rozrůznění jeho recepce. Od psychologie dívky-čtenářky je pak pozornost přesunuta k psychologii literatury pro dívky. Po charakteristice obvyklého syžetového postupu se pak autorka detailně zaměřuje na způsob modelování literárních postav dívčích hrdinek. Pro podrobnější analýzu jsou vybrány tituly z bohaté české knižní produkce pro dospívající dívky, vydávané od 90. let 20. století do současnosti. V závěru příspěvku se autorka vyslovuje k vývojové žádoucnosti tohoto typu literárních textů navzdory omezené výtěžnosti námětu a témat.

Já a dívčí romány? Ani náhodou! - Nikdy neříkej nikdy
Věra Řeháčková (spisovatelka)

Jaké to je být spisovatelkou dívčích románů? Spisovatelkou na plný úvazek?
Autorka zavzpomíná na svoje první literární pokusy od dětství do dospělosti, na zpočátku marný boj o vydání svých knih, a potom na první úspěchy s knihami pro ženy. Následuje posun její tvorby k příběhům pro dívky. Přes nedůvěru v úspěch a „neznalost“ dívčího světa dochází k velkému úspěchu a velmi kladnému ohlasu na tyto její knihy. Píše velmi oblíbené romány s tematikou koní, příběhy se zvířaty i klasické dívčí romány pro větší i menší čtenářky, díky kterým se stala v 90. letech 20. století jednou z nejvíce vydávaných autorek tohoto žánru u nás. Připomene zlomové knihy, které odstartovaly její spisovatelskou kariéru i ty, které má nejraději.
V závěru shrne své zkušenosti s vydavateli a zavzpomíná na setkání se čtenáři při besedách.Účastnický poplatek: 200 Kč, pro členy SKIP 150 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč. V případě požadavku většího počtu sborníků je možné si je za uvedenou částku na místě zakoupit. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, minerálka a bageta.
Každý účastník obdrží do 7 dnů po skončení semináře účastnický certifikát o jeho absolvování, který mu bude zaslán v elektronické podobě ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Registrace: K účasti na semináři se můžete přihlásit do 31. října 2018 prostřednictvím internetového registračního formuláře. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, zaměstnavatele / školu, e-mailovou adresu a kontaktní telefon.
Počet účastníků je omezen na 80 osob.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném v příloze Knihovního řádu Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré osobní údaje budou po skončení akce a předání certifikátu o absolvování smazány a skartovány.
V případě dotazů kontaktujte:

Jitka Štiborová, ukis@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 061 nebo
Mgr. Andrea Kopečková aktivity@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 072

Městská knihovna v Přerově | nahoru