Poznávací prázdninová soutěž - Přerov ukrytý v kresbách
Dnes je: 4. 6. 2020. Soutěž byla ukončena!

Myslíte si, že znáte dobře Přerov? Každý den procházíme městem, ve kterém žijeme nebo pracujeme, a míjíme budovy, parky i ulice. Nevěnujeme už ale příliš pozornosti jeho zajímavým zákoutím. Dokážete proto poznat toto město z obrázků? Zapojte se do naší letní soutěže nazvané Přerov ukrytý v kresbách a vyzkoušejte si, jestli skutečně poznáte z pěti kreseb různé části Přerova, kterými se autor při jejich tvorbě inspiroval.

Podmínky soutěže:

Soutěžní kresby budou zveřejňovány vždy ve středu 1x za 14 dní v půjčovně pro dospělé a na internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz/kresby/. Kresby budou očíslované. Svůj co nejkonkrétnější tip s názvem a umístěním objektu vepište spolu se svým uživatelským číslem na očíslovanou kartičku a vložte do krabičky, kterou naleznete v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36. Soutěžit můžete i prostřednictvím webových stránek a svůj tip poslat na e-mailovou adresu aktivity@knihovnaprerov.cz.

Všechny kresby budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do neděle 1. 9. 2019, kdy bude poznávací soutěž ukončena. Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější účastníci, kteří budou odměněni antistresovými omalovánkami od společnosti Grada. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 29. února 2020.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jménočíslo registračního průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo, abychom je mohli po ukončení soutěže v případě výhry kontaktovat). U zprávy uveďte předmět „KRESBY“.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Těšíme se na vaši účast v soutěži a přejeme mnoho zábavy a úspěchů při hledání správných odpovědí.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.
Kresba č. 1:

Uveďte přesné místo, vč. názvu ulice, zobrazené na kresbě a odpověď zašlete v požadované formě na výše uvedený e-mail.
Kresba č. 2:

Uveďte přesné místo, vč. názvu ulice, zobrazené na kresbě a odpověď zašlete v požadované formě na výše uvedený e-mail.
Kresba č. 3:

Uveďte přesné místo, vč. názvu ulice, zobrazené na kresbě a odpověď zašlete v požadované formě na výše uvedený e-mail.
Kresba č. 4:

Uveďte přesné místo, vč. názvu ulice, zobrazené na kresbě a odpověď zašlete v požadované formě na výše uvedený e-mail.
Kresba č. 5:

Uveďte přesné místo, vč. názvu ulice, zobrazené na kresbě a odpověď zašlete v požadované formě na výše uvedený e-mail.
Všechny odpovědi musí být zaslány nebo odevzdány do neděle 1. září 2019 do 24.00 hodin.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru