Komiks kreslí dějiny aneb Republice už je 100! - Výtvarná soutěž
Dnes je: 28. 5. 2020. Soutěž byla ukončena!

Městská knihovna v Přerově vyhlašuje výtvarnou soutěž

"Komiks kreslí dějiny aneb Republice už je 100!".

Městská knihovna v Přerově vyhlašuje u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky výtvarnou soutěž pro veřejnost s názvem „Komiks kreslí dějiny aneb Republice už je 100!“ Jste velkými fanoušky komiksu a rádi vymýšlíte nápadité příběhy? Zajímají vás pozoruhodné dějiny naší stoleté republiky? Je vám mezi 12 až 18 lety a myslíte si, že máte výtvarný talent? Pak neváhejte, nakreslete sami nebo se svými přáteli či spolužáky komiksový příběh tematicky zasazený do období 1918 - 2018, zašlete nám jej a soutěžte o jeho zařazení do nástěnného kalendáře na rok 2019!
CÍLE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:

 1. Seznámení dětí i dospělých s komiksem coby útvarem na pomezí literatury a výtvarného umění.
 2. Prohloubení znalostí československých dějin.
 3. Schopnost týmové spolupráce, rozvoj fantazie.

ÚČASTNÍCI VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:

Soutěž je určena pro věkové kategorie:

Do výtvarné soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak i týmy uvedených věkových skupin (např. třídy ZŠ nebo SŠ apod.)


PRAVIDLA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:

 1. Předmětem soutěže je vytvoření individuální výtvarné práce (komiksu) ilustrující významnou událost z dějin Československé republiky z období 1918 – 2018, a to z těchto oblastí:
  • věda (např. 1959 – udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému; 1978 – kosmonaut Vladimír Remek ve vesmíru; 1984 – první transplantace srdce v pražském IKEMu atd.)
  • kultura (např. 1920 – založení literární skupiny Devětsil; 1923 – zahájení vysílání Československého rozhlasu; 1956 – udělení Oscara filmu Ostře sledované vlaky; 1984 – udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi atd.)
  • sport (např. 1928 – triumf automobilové závodnice Elišky Junkové; 1952 – sedm zlatých medailí z Helsinek; 1964 – triumfy Věry Čáslavské na OH v Tokiu, 1971 – zdolání průlivu La Manche Františkem Venclovským; 1998 – vítězství českých hokejistů na OH v Naganu atd.)
  • politika (např. 1939 – okupace Čech a Moravy; 1942 – atentát na Reinharda Heydricha; 1952 – vykonstruované politické procesy; 1969 – upálení Jana Palacha; 1977 – Charta 77; 1993 – vznik České republiky atd.)
  • technika (např. 1961 – požár na Dole Dukla; 1974 – otevření první linky pražského metra; 1987 – expedice Tatra kolem světa; 1992 – dokončení Žižkovské věže atd.)
 2. Postavy vystupující v komiksu mohou mít lidskou, zvířecí i nadpřirozenou podobu, námět komiksu však musí být založen na skutečné dějinné události (viz bod 1).
 3. Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny v uvedených věkových kategoriích. Výtvarné práce musí být na zadní straně označeny těmito náležitostmi:
  • Název události, kterou komiks ilustruje
  • Jméno a příjmení autora komiksu, věk, kontakt (e-mail, telefon) na autora, škola
  • Jméno a příjmení, telefon nebo e-mailová adresa zákonného zástupce (v případě účastníků mladších 15 let)
 4. Všichni soutěžící, kteří se soutěže zúčastní, vyplní Přihlašovací formulář (Google Forms) dostupný na www stránkách www.knihovnaprerov.cz/komiks/
 5. Každý jednotlivec/tým může do soutěže přihlásit pouze jednu práci.
 6. Výtvarná technika – libovolná (malba, kresba, koláž, počítačová grafika).
 7. Velikost práce - formát A3 (297×420) na šířku s počtem 4 - 8 dějových obrazů (panelů).
 8. Při tvorbě komiksu mohou soutěžící čerpat potřebné informace a inspiraci z metodické příručky Příručka - "Jak vyzrát na komiks" (PDF), která je dostupná na www stránkách www.knihovnaprerov.cz/komiks
 9. Práce neoznačené, označené nepřesně nebo nečitelně budou ze soutěže vyloučeny.
 10. Soutěžní práce musejí být výhradní prací autora.
 11. Osoby, které se účastní soutěže, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném v příloze Knihovního řádu Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.
 12. Práce, které budou oceněny a stanou se součástí nástěnného kalendáře, budou vlastnictvím organizátora. Výtvarné práce nebudou autorům vráceny.
 13. Práce je nutné poslat nebo přinést osobně do 31. 10. 2018 (zrušeno) na adresu:

  Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
  Žerotínovo nám. 211/36
  750 02 Přerov


VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:

 1. Práce budou hodnoceny porotou jmenovanou pořadateli.
 2. Porota vyhodnotí 12 nejzajímavějších a nejvydařenějších soutěžních prací.
 3. Vítězné práce budou publikovány v nástěnném kalendáři na rok 2019, který obdrží všichni ocenění společně s hodnotnou knižní publikací.
 4. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz.

TERMÍNY:

Termín podání přihlášek: do 30. 9. 2018

Termín odevzdání výtvarných prací: zrušeno

Vyhodnocení soutěžních prací: zrušeno

Termín předání ocenění: zrušeno


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Veškeré informace o soutěži jsou dostupné na internetové stránce Městské knihovny v Přerově www.knihovnaprerov.cz/komiks. Dotazy k soutěži a další informace můžete zasílat na e-mailovou adresu aktivity@knihovnaprerov.cz nebo získat na telefonním čísle +420 581 334 061, popř. +420 581 334 072.

Těšíme se na Vaši účast.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru Barvy