banner
Dnes je: 25. 2. 2021. Registrace na seminář byla ukončena!

Program semináře (ke stažení v PDF)


Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství V."Odlišnost a izolace v dětském světě"Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 5. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR).
Termín: středa 16. listopadu 2016
Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt) - mapa místa konání
Určen pro: Knihovníky, pedagogické pracovníky s aprobací český jazyk a literatura, popř. dějepis, studenty středních a vysokých pedagogických škol.Přehled přednášek:
Kniha přítel člověka
PhDr. Romana Suchá, klinická psycholožka a psychoterapeutka, autorka knížek pro děti

Její příspěvek je krátkým zamyšlením nad významem knih pro rozvoj dítěte. Dále se snaží přiblížit problematiku závislosti na moderních technologiích, která představuje závažné riziko dnešní doby. Četba, která nabízí jiný druh zábavy, než je umělý svět „kybernetického prostoru“, má tak v našem životě nazastupitelnou úlohu. Poslední část je věnována tvorbě autorky a seznámení s hlavními myšlenkami i cíli, které ve svých knížkách sleduje.

Dospívající hrdina v současné dystopii
Mgr. Marcela Hrdličková, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity)

V roce 2010, kdy byl poprvé v češtině vydán první díl trilogie Suzanne Collinsové Hunger games, na sebe výrazně upozornil žánr tradičně označovaný jako antiutopie či dystopie. V českém prostředí nepředstavuje novum, nicméně jeho obliba coby žánru intencionálně určeného dospívajícím čtenářům se rapidně zvýšila právě s překladem uvedené série a několika dalších knih či seriálů. V příspěvku se budeme věnovat charakteristice daného žánru a několika současným představitelům dystopie, ať už oblíbených u recipientů (Hunger games, Divergence, Selekce), nebo vyzdvihovaných literární kritikou (Zimní bitva, Ready player one). Připomeneme i českého zástupce (Soví zpěv).

Potřebují děti číst o problémech?
Mgr. Petra Dvořáková, spisovatelka a scénáristka, absolventka oboru filozofie na FF MU, získala ocenění Zlatá stuha v kategorii beletrie pro mládež a Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

V rámci přednášky představí svou literární tvorbu, seznámí posluchače se svými motivy k psaní i s reakcemi dětí na její knihy. Zamyslí se nad možnostmi a limity zpracovávání problematiky obtížných životních situací v knihách pro děti a mládež. Představí také besedy, které pro děti realizuje.

Návrat k přírodě a emocím, Nové trendy ve skandinávské dětské literatuře
PhDr. Viola Somogyi, překladatelka a redaktorka

Přednáška úvodem stručně informuje o klasických severských textech určených dětem a dále se bude zabývat současnou švédskou knižní produkcí pro děti (obrázkové knížky, knihy pro děti od 6 do 10 let, knihy pro dospívající a komiksy) a zmíní se o nejčastějších tématech zpracovávaných v tomto žánru (důležitost propojení s přírodou, návrat k původním hodnotám, strach a nejistota jako odvrácená stránka civilizace, odcizenost v moderní společnosti, rozpad rodiny a s tím související důležitost přátelství, potřeba otevřenosti k jiným než heterosexuálním vztahům, uvolněný přístup k vlastnímu tělu, ekokritický pohled na lidskou existenci). V závěrečné části upozorní na novější švédské dětské knihy, které jsou v současnosti dostupné v českém překladu, včetně knih od známých švédských autorů detektivek.Účastnický poplatek: 200 Kč, pro členy SKIP 150 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč. V případě požadavku většího počtu sborníků je možné si je za uvedenou částku na místě zakoupit. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, minerálka a bageta.
Každý účastník obdrží do 7 dnů po skončení semináře účastnický certifikát o jeho absolvování, který mu bude zaslán v elektronické podobě ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Registrace: K účasti na semináři se můžete přihlásit do 31. října 2016 prostřednictvím internetového registračního formuláře na adrese https://goo.gl/YyKXfw. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, zaměstnavatele / školu, e-mailovou adresu a kontaktní telefon.
Počet účastníků je omezen na 80 osob.
V případě dotazů kontaktujte:

Jitka Štiborová, ukis@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 061 nebo
Mgr. Andrea Kopečková aktivity@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 072

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru