banner
Dnes je: 22. 4. 2021. Registrace byla ukončena!

Pozvánka na seminář (ke stažení v PDF)


Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IV."HISTORIE NENÍ JEN DĚJEPIS"Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 4. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově. Seminář finančně podpořilo Ministerstva kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR).
Termín: středa 18. listopadu 2015
Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt) - mapa místa konání
Určen pro: Knihovníky, pedagogické pracovníky s aprobací český jazyk a literatura, popř. dějepis, studenty středních a vysokých pedagogických škol.PROGRAM:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.05 Zahájení semináře
09.05 - 10.35 Významné historické události a osobnosti v současné české literatuře pro děti a mládež
Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Příspěvek bude zaměřen na zobrazení dějinných událostí v současné české literatuře pro děti a mládež, představeny budou beletristické tituly pro čtenáře mladšího i staršího školního věku. Hlavní pozornost bude věnována reflexi významných osobností 19. století a vzhledem k loňskému stému výročí vypuknutí 1. světové války i reflexi této historické události v literární tvorbě pro mladší čtenáře.
10.35 - 10.50 přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerálka)
10.50 - 12.20 Vraždy v historii – vražda historie? Fenomén historické detektivky v současné tvorbě (nejen) pro děti a mládež
Mgr. Markéta Straková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově)
Příspěvek se zabývá fenoménem historické detektivky, která patří v České republice mezi nejprodávanější a nejpůjčovanější knižní tituly vůbec – mapuje současnou produkci adresovanou dětskému čtenáři, srovnává kvalitu a úroveň žánru v celosvětovém měřítku, přístup tvůrců i čtenářů jednotlivých národností nejen k danému tématu, ale především k samotné věrnosti zobrazení historie jako takové. Zároveň si klade otázku, jaký je rozdíl mezi produkcí pro děti a pro dospělé, když mnozí z autorů píší zároveň pro obě cílové skupiny, a zda s tím má co do činění hledisko historické.
12.20 - 12.50 přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerálka, bageta)
12.50 - 14.30 Jak čtivým způsobem „zalepit díry v historii“ fikcí - Přátelský rozhovor s oblíbenou spisovatelkou historických knih pro děti
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. & Mgr. Klára Smolíková
Co renomovanou autorku populárních knížek pro děti přivedlo k psaní příběhů na hraně mezi historií a fikcí, jaké pocity měla, když nedávno přebírala Zlatou stuhu anebo jaké to je tvořit v jednom domě společně s kultovním autorem české sci-fi a fantasy… Otevřený rozhovor (beseda) dvou přítelkyň, které k sobě našly cestu díky společnému zájmu o rozvoj neformálního vzdělávání, lásce k dětem i k historii, slibuje nejen možný zisk řady zajímavých informací o podobách interpretace minulosti, ale také velmi nevšední zážitek.
14.30 - 15.00 Diskuse a ukončení seminářeÚčastnický poplatek: 200 Kč, pro členy SKIP 150 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč. V případě požadavku většího počtu sborníků je možné si je za uvedenou částku na místě zakoupit. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, minerálka a bageta.
Každý účastník obdrží do 7 dnů po skončení semináře účastnický certifikát o jeho absolvování, který mu bude zaslán v elektronické podobě ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Registrace: K účasti na semináři se můžete přihlásit do 31. října 2015 prostřednictvím internetového registračního formuláře na adrese http://goo.gl/forms/P3rnbb2vlq. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, zaměstnavatele / školu, e-mailovou adresu a kontaktní telefon.
Počet účastníků je omezen na 80 osob.
V případě dotazů kontaktujte:

Jitka Štiborová, ukis@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 061 nebo
Mgr. Andrea Kopečková aktivity@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 072

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru