Vytisknout tuto stránku

Výpůjční služby

Městská knihovna v Přerově zabezpečuje široké spektrum prezenčních a absenčních výpůjčních služeb. Veškeré výpůjční služby jsou pro všechny uživatele knihovny s platnou registrací bezplatné.

Co všechno výpůjční služby zahrnují?

 • výpůjčky knih z oblasti beletrie, poezie, naučné literatury pro děti i dospělé
 • výpůjčky cizojazyčné literatury (angličtina, němčina, ruština, italština, španělština a další)
 • výpůjčky regionální literatury
 • výpůjčky periodik. Přehled všech knihovnou odebíraných periodik naleznete v našem on-line katalogu. Ne všechna periodika uvedená v seznamu jsou stále odebírána. Některé tituly zanikly, jiné byly např. z důvodu malého zájmu uživatelů zrušeny. Po kliknutí na název periodika se zobrazí jednotlivá čísla a roky.
 • výpůjčky zvukových CD s hudbou i s mluveným slovem
 • výpůjčky zvukových knih pro zdravotně postižené
 • výpůjčky dokumentů z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • výpůjčky tematických kufříků
 • výpůjčky deskových her v půjčovně pro děti. Seznam deskových her
 • výpůjčky elektronických knih prostřednictvím portálu Palmknihy.cz
 • rezervace knihovních dokumentů
 • objednávky dokumentů ze skladu a volného výběru prostřednictvím on-line katalogů

Jaký je rozdíl mezi prezenční a absenční výpůjčkou?

 • Prezenční výpůjčky jsou výpůjčky knih, časopisů a CD, které lze půjčit pouze v knihovně (knihy ve studovně, poslední čísla periodik, CD u nichž neuplynula lhůta daná smlouvou s autorskými svazy)
 • Absenční výpůjčky jsou výpůjčky knih, časopisů, CD, zvukových knih apod., které lze půjčit domů. Dokumenty domů si mohou půjčovat pouze uživatelé knihovny s platnou registrací.

Jaké jsou základní výpůjční doby jednotlivých druhů knihovních dokumentů pro absenční výpůjčky?

 • knihy - 30 dnů
 • periodika - 30 dnů, aktuální čísla periodik pouze 14 dnů
 • audio CD s hudbou a mluveným slovem - 14 dnů
 • zvukové knihy - 30 dnů
 • tematické kufříky - 30 dnů, výpůjčky není možní prodloužit
 • čtečky elektronických knih - 14 dnů, výpůjčky není možní prodloužit
 • deskové hry - 14 dnů
 • knihy a periodika, které nejsou rezervovaná dalšími čtenáři, lze 2x prodloužit až na dobu 90 dnů
 • audio CD a deskové hry, které nejsou rezervovány dalšími čtenáři, lze prodloužit o dalších 14 dnů
Podrobné informace o výpůjčních službách naleznete ve Výpůjčním řádu a v Knihovním řádu.
Naposledy změněno úterý, 05 leden 2021 12:46