Velká prázdninová luštitelská soutěž - Křížovky plné hub

Křížovky plné hub - KŘÍŽOVKÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Až se o letních prázdninách vydáte na dovolenou nebo na celodenní výlet do přírody, nezapomeňte se porozhlédnout také po nejbližším lese, protože prázdninové měsíce jsou skvělým obdobím pro sběr rozmanitých druhů hub. A právě jejich názvy jsme ukryli do našich křížovek, jimiž jsme se rozhodli zpříjemnit vaše prázdninové chvíle klidu a odpočinku. Pokud tedy patříte mezi milovníky luštění, neváhejte a pusťte se do toho!

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve čtvrtek, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/krizovky/ budou objevovat nové soutěžní křížovky s tajenkami. První z celkového počtu devíti křížovek bude zveřejněna ve čtvrtek 5. července 2018.

Všechny soutěžní křížovky budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do neděle 2. 9. 2018, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci zasílat správná znění tajenek, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny tajenky byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé, kteří zašlou co největší počet správně vyřešených tajenek. Výherci budou odměněni knižní publikací s názvem Báječný svět hub: O krásných houbách, nadšených houbařích a českém vítězství, která je jedinečným průvodcem úžasným světem hub a jejich nadšených milovníků. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2019.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo registračního průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Vzory zpráv se soutěžními tajenkami:

V předmětu každé zprávy zasílané e-mailem uvádějte „KŘÍŽOVKY“.

Soutěžící, který je registrovaným uživatelem knihovny:

Znění tajenky č. 1.
Jan KOS
Čtenářské číslo: 123456

Soutěžící, který není registrovaným uživatelem knihovny:

Znění tajenky č. 1.
Jan KOS
Rok narození: 1970
Kosí ulice 11, Kosov 123 45
jan.kos@kos.cz
popř. tel.: +420 111 222 333

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Dnes je: 18. 2. 2019.
Soutěž byla ukončena!

KŘÍŽOVKY:

Křížovka č.1 Luštit on-line Vytisknout 5.7.2018
Křížovka č.2 Luštit on-line Vytisknout 12.7.2018
Křížovka č.3 Luštit on-line Vytisknout 19.7.2018
Křížovka č.4 Luštit on-line Vytisknout 26.7.2018
Křížovka č.5 Luštit on-line Vytisknout 2.8.2018
Křížovka č.6 Luštit on-line Vytisknout 9.8.2018
Křížovka č.7 Luštit on-line Vytisknout 16.8.2018
Křížovka č.8 Luštit on-line Vytisknout 23.8.2018
Křížovka č.9 Luštit on-line Vytisknout 30.8.2018

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru TOPlist