Velká prázdninová luštitelská soutěž - Skalní města v křížovkách

Skalní města v křížovkách - KŘÍŽOVKÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Patříte mezi milovníky křížovek, kteří luštěním vyplňují každou volnou chvíli? Berete si křížovky i na dovolenou? Pak se neváhejte zapojit do naší prázdninové soutěže a luštěte o ceny! Napovíme vám, že v tajenkách jsou ukryté názvy pozoruhodných českých skalních měst!

Každý prázdninový týden, a to pravidelně v úterý, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/krizovky/ budou objevovat nové soutěžní křížovky s tajenkami. První z celkového počtu devíti křížovek bude zveřejněna v úterý 6. července 2021.

Všechny soutěžní křížovky budou vystaveny na webu knihovny až do pátku 3. 9. 2021, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci hromadně zaslat všechny tajenky, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.Osmisměrky si můžete rovněž vyzvednout přímo v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36, na všech městských pobočkách knihovny nebo v naší letní půjčovně na přerovském bazéně.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé křížovek, kteří budou odměněni logickou karetní hrou IQ Fitness z edice Mozkovka od Albi. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2022.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo registračního průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Soutěž začíná 6. 7. 2021.
Soutěž končí 3. 9. 2021.

KŘÍŽOVKY:

Křížovka č.1 Luštit on-line Vytisknout 6.7.2021
Křížovka č.2 Luštit on-line Vytisknout 13.7.2021
Křížovka č.3 Luštit on-line Vytisknout 20.7.2021
Křížovka č.4 Luštit on-line Vytisknout 27.7.2021
Křížovka č.5 Luštit on-line Vytisknout 3.8.2021
Křížovka č.6 Luštit on-line Vytisknout 10.8.2021
Křížovka č.7 Luštit on-line Vytisknout 17.8.2021
Křížovka č.8 Luštit on-line Vytisknout 24.8.2021
Křížovka č.9 Luštit on-line Vytisknout 31.8.2021

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru