Literární toulky po Česku
Dnes je: 23. 7. 2018. Do konce soutěže zbývá 41 dnů.

Období letních prázdnin je jako přímo stvořené k výletům a cestování. Není však vůbec nutné jezdit daleko za hranice naší země, protože právě Česká republika nabízí nespočet krásných míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Věděli jste ale, že spousta zajímavých koutů naší země se úzce pojí se slavnými literárními díly českých spisovatelů? Vydejte se tedy s námi na prázdninové putování s knihami a odhalujte během četby více či méně známá dějiště prozaických příběhů!

Pravidla soutěže:

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve středu, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/soutez/ budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového počtu devíti otázek bude zveřejněna ve středu 4. července 2018.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do neděle 2. 9. 2018, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny odpovědi byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější soutěžící, kteří správně odpoví na co největší počet otázek. Výherci budou odměněni knihou Aloise Jiráska Staré pověsti české, která je v tomto novém vydání doplněna předmluvou a fundovanými komentáři Eduarda Burgeta, které odkazují na další díla literární, výtvarná, hudební či filmová, která z Jiráskových pověstí čerpají. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2019.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo čtenářského průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Vzory zpráv se soutěžními tajenkami:

V předmětu každé zprávy zasílané e-mailem uvádějte heslo SOUTĚŽ.

Soutěžící, který je registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Čtenářské číslo: 123456

Soutěžící, který není registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Rok narození: 1970
Kosí ulice 11, Kosov 123 45
jan.kos@kos.cz
popř. tel.: +420 111 222 333

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy a úspěchů při hledání správných odpovědí.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.
Otázka č. 1:

Své čtenářsky nejvyhledávanější a opakovaně vydané dílo zasadil Vilém Mrštík do lesů v blízkosti moravské metropole, kde uprostřed přírody žije v myslivně s nemocným otcem a služebnou Martou plachá Helenka. Tu poznává na plese student práv Ríša, který si v Praze náležitě užívá bohémského života. Střet dvou odlišných světů a povahových rysů obou hrdinů způsobí v jejich vzájemném vztahu mnoho nedorozumění, přesto má tato idylka letní lásky šťastné vyústění.


ZNÁTE NÁZEV MÍSTA LEŽÍCÍHO V OKRESE BRNO-VENKOV, DO NĚHOŽ AUTOR UMÍSTIL HLAVNÍ DĚJIŠTĚ ZMIŇOVANÉ KNIHY?
Otázka č. 2:

Původně se tato obec jmenovala německy Goldenstein (počeštěně Kolštejn), svůj současný název dostala až roku 1947. Dnes je toto místo městskou památkovou zónou a slouží jako výchozí bod řady oblíbených turistických tras i coby centrum zimních radovánek. Jeho neutěšenou poválečnou podobu zachytil ve své novele spisovatel Vladimír Körner, v níž se v hlubokých lesích, které se staly útočištěm skupinky werwolfů, nachází samota Berhof.


JAK SE NAZÝVÁ TATO OBEC, VE KTERÉ SE VŽDY V SRPNU KONÁ MARIÁNSKÁ POUŤ?
Otázka č. 3:

Vyprávění o osudech svérázných obyvatel jednoho hornického městečka před vypuknutím první světové války situoval ve svém díle Jan Drda do svého rodného města – do Příbrami, které dal podobu boží ruky otištěné do krajiny. Otisky prstů pak tvoří pět částí tohoto města. Děj několika příběhů autor soustředil do doby po důlní katastrofě, a aby zmírnil jejich tragické ladění, předkládá je čtenáři s pomocí jadrného humoru a bohatého jazyka.


JAKÝ NÁZEV DOSTALA PŘÍBRAM V KNIZE JANA DRDY, O NÍŽ JE ŘEČ?
Otázka č. 4:

Otázka bude zveřejněna ve středu 25. 7. 2018.
Otázka č. 5:

Otázka bude zveřejněna ve středu 1. 8. 2018.
Otázka č. 6:

Otázka bude zveřejněna ve středu 8. 8. 2018.
Otázka č. 7:

Otázka bude zveřejněna ve středu 15. 8. 2018.
Otázka č. 8:

Otázka bude zveřejněna ve středu 22. 8. 2018.
Otázka č. 9:

Otázka bude zveřejněna ve středu 29. 8. 2018.
Všechny odpovědi musí být zaslány nebo odevzdány do neděle 2. září 2018 do 24.00 hodin.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru