Velká listopadová internetová soutěž - Stopy slavných Přerovanů napříč stoletím
Dnes je: 20. 11. 2018. Do konce soutěže zbývá 12 dnů.

Letošní rok se nese ve znamení oslav stoletého výročí vzniku Československé republiky a naše listopadová internetová soutěž je jednou z posledních aktivit, prostřednictvím nichž se přerovská knihovna připojuje k této významné události. Připomeňte si proto spolu s námi nyní některé slavné Přerovany žijící v tomto období a poznávejte blíže nejen jejich životní osudy, ale také významnou literární, výtvarnou nebo třeba hudební tvorbu či nezapomenutelné sportovní výkony!

Pravidla soutěže:

Každý listopadový týden, a to pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek, se na internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz/soutez/ budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového počtu devíti otázek bude zveřejněna ve čtvrtek 1. listopadu 2018.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu až do neděle 2. 12. 2018, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny odpovědi byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější soutěžící, kteří správně odpoví na co největší počet otázek. Každý vylosovaný výherce bude odměněn knižní cenou a ten, který nebude uživatelem naší knihovny, získá navíc bezplatnou registraci ke službám knihovny do 31. května 2019.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo čtenářského průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Vzory zpráv se soutěžními tajenkami:

V předmětu každé zprávy zasílané e-mailem uvádějte heslo SOUTĚŽ.

Soutěžící, který je registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Čtenářské číslo: 123456

Soutěžící, který není registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Rok narození: 1970
Kosí ulice 11, Kosov 123 45
jan.kos@kos.cz
popř. tel.: +420 111 222 333

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy a úspěchů při hledání správných odpovědí.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.
Otázka č. 1:

Skladatel a klavírista Gideon Klein se narodil 6. 12. 1919 v Přerově jako nejmladší ze čtyř dětí. Tento mimořádně bystrý, zvídavý a všestranně nadaný chlapec projevil brzy i nevídaný hudební talent a od šesti let se učil hře na klavír. Rodina se mu snažila zajistit profesionální výchovu, proto začal nejprve dojíždět do Prahy na klavírní hodiny, později se do hlavního města přestěhoval natrvalo. V roce 1939 již byl nejlepším klavíristou pražské konzervatoře, avšak v důsledku norimberských rasových zákonů byl donucen studium opustit. Omezování jeho přetrvávající umělecké aktivity bylo drasticky ukončeno v roce 1941, kdy byl deportován do Terezína.


VÍTE, POD JAKÝM PSEUDONYMEM VYSTUPOVAL GIDEON KLEIN POTÉ, CO POOKUPAČNÍ POMĚRY V ZEMI NEGATIVNĚ ZASÁHLY DO JEHO ODBORNÉHO ROZVOJE?
Otázka č. 2:

Říjnové slunce doma prosvítá
stříbřitě listy v parčíku před okny,
kachláky ještě naposled hřejí,
vzpomínky na otce a na matku, když tu sedávali,
stříbřitý opar podvečerní říjnové mlhy
cestou na hřbitov, kde list za listem
potichoučku padá na jejich hrob, co ještě zbývá v tom městě –
tolik parků jsem viděla,
tolik zámeckých parků na Loiře,
ale jediný parčík z dětství pod okny
s bílými bobulkami pámelníku
a sluncem prosvítajícím mezi listy,
prošlo 100 let gymnázia
a ty, kdyby ses dožil, jaká pýcha pro tebe,
vidím tě, jak bys procházel stoletým gymnáziem
a vzpomínal na své první básnické pokusy v Jitřence,
jak jsi mne vedl do primy
a čekal splnění svých snů ve mně.


ZE KTERÉ SBÍRKY JIŘINY HAUKOVÉ, KTERÁ VYŠLA TISKEM V ROCE 1990 A OBSAHUJE MEDITACE NAD SMRTÍ RODIČŮ I OBRAZY Z CEST, POCHÁZÍ ÚRYVEK TÉTO BÁSNĚ?
Otázka č. 3:

Za svůj exponát pro světovou výstavu v Bruselu EXPO 58 obdržela akademická malířka Dana Hlobilová „Diplom d´honneur“. Po dalším úspěchu v Moskvě však slávu a obdiv vystřídaly neuvěřitelné peripetie, a to když se po většině vystavovaných děl slehla zem. Až na jaře roku 1964 byla umělkyně pozvána do Bratislavy, kde byly jednotlivé části exponátu nalezeny ve skladišti v Mlynské dolině. Po několik let bylo dílo umístěno v přilehlém parku u Galerie umění v Nitře, ale v roce 1996 byl jeho stav již v havarijním stavu. Poničené torzo následně autorka uložila na své zahradě v Praze a poté jej nabídla Národnímu technickému muzeu.


O KTERÉM UMĚLECKÉM DÍLE DANY HLOBILOVÉ JE ŘEČ?
Otázka č. 4:

Otužilec, dálkový plavec a muž toužící po obdivu a slávě – to byl František Venclovský, známý přemožitel kanálu La Manche z roku 1971 a původně těžký atlet, který v 50. letech patřil mezi nejlepší československé boxery. Po těžkém úrazu krční páteře a následné rehabilitaci zjistil, že mu pomáhá plavání a studená voda a této kombinaci záhy zcela propadl. Nejvíce vynikal v plaveckých maratonech. Kanál La Manche zdolal znovu s Janem Novákem v mezinárodní štafetě a spolu se také v roce 1989 vydali k sibiřské řece Angaře, v níž uplavali během 13 hodin 45 kilometrů. Ještě hodnotnější však byla jejich plavba o rok později, a to když ve vodě jezera společnými silami zdolali 23 kilometrů za 7 a půl hodiny.


O KTERÉ JEZERO SE TEHDY JEDNALO?
Otázka č. 5:

Jaroslav Wykrent je přerovský básník, textař, skladatel, zpěvák a moderátor. Maturoval v roce 1961 na Střední průmyslové škole strojní, poté pracoval jako konstruktér v Ostravě a v Přerovských strojírnách. Svou dlouholetou hudební kariéru zahájil v bigbítové skupině Synkopa. Je autorem nebo spoluautorem hitů Agnes, Slunečnice, Růžová pentle, Co ti nejvíc závidím a mnohých dalších. Jeho spolupráce s vynikající zpěvačkou Marií Rottrovou dala vzniknout nestárnoucím songům jako Lásko, Řeka lásky, Střapatá nohatá, Skořápky ořechů nebo Večerem zhýčkaná. Právě díky hitu Lásko obdržel Jaroslav Wykrent poprvé v roce 1974 od redakce Mladého světa významné ocenění.


VÍTE, O JAKÉ CENĚ JE ŘEČ?
Otázka č. 6:

Narodil se roku 1946 v Přerově v rodině lékárníka a laborantky a již od dětství měl proto blízko k chemii. Vystudoval ji na Fakultě jaderné fyziky a inženýrství ČVUT a po promoci pracoval v Ústavu fyzikální chemie AV ČR, kde získal titul Ph.D. Působil na zahraničních univerzitách a dodnes patří mezi světovou vědeckou špičku. Jeho doménou je výpočetní a teoretická chemie, věnuje se zejména počítačovým návrhům nových léků. Obdiv si zasloužil především svým objevem nepravé vodíkové vazby. Je nositelem nejvýznamnějšího českého vědeckého ocenění Česká hlava a držitelem Schrӧdingerovy medaile.


ZNÁTE JMÉNO TOHOTO MUŽE, KTERÝ DLOUHODOBĚ PATŘÍ K NEJCITOVANĚJŠÍM VĚDCŮM NA SVĚTĚ?
Otázka č. 7:

Otázka bude zveřejněna ve čtvrtek 22. 11. 2018.
Otázka č. 8:

Otázka bude zveřejněna v úterý 27. 11. 2018.
Otázka č. 9:

Otázka bude zveřejněna ve čtvrtek 29. 11. 2018.
Všechny odpovědi musí být zaslány nebo odevzdány do neděle 2. prosince 2018 do 24.00 hodin.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru