Vytisknout tuto stránku

Informační služby

Veškeré informační služby jsou poskytovány ve studovna v budově Městské knihovny v Přerově na Žerotínově nám. 36. Vybrané informační služby jsou poskytovány ve všech ostatních pracovištích knihovny. 

Mimo informační služby studovna nabízí a zodpovídá uživatelské dotazy na zadaná témata a zpracovává odborné rešerše. Pracoviště poskytuje také informace a materiály regionálního charakteru a vykonává ediční činnost. Je rovněž střediskem Informačního centra neziskových organizací a podává informace o neziskovém sektoru.

Studovna nabízí také veškeré prezenční výpůjčky naučné, slovníkové a encyklopedické literatury včetně odborných časopisů. Poskytuje řadu knih a informačních materiálů o Evropské unii.

Uživatelům jsou ve studovně k dispozici čtyři počítače s připojením na internet a bezdrátové připojení Wi-Fi. s možností využívat multimediální naučné CD-ROMy. Čtenáři a uživatelé mají ve studovně přístup ke speciálním databázím, např. ČNB (Česká národní bibliografie), ASPI (Automatizovaný systém právních informací), Anopress atd.

V nabídce studovny jsou vzdělávací a školící akce pro školy a veřejnost. Studovna nabízí kopírovací služby. Pro čtenáře a uživatele studovny je k dispozici 12 studijních míst.

Regionální publikace

Za regionální dokumenty jsou považovány dokumenty pojednávající o historii, geografii a osobnostech  regionu, dokumenty  v tomto regionu vydané a regionálními autory zpracované. Regionální osobnosti a autoři jsou ti, kteří   v tomto regionu působili, kteří se zde narodili  a zemřeli.

Městská knihovna v Přerově uchovává dokumenty vztahující se k našemu regionu, hlavně městu Přerov, ale i celému přerovskému okresu, Střední Moravě, jednotlivým obcím, osobnostem, událostem a dějinám.

Snažíme se ve fondu městské knihovny uchovat veškeré monografie, ročenky, sborníky, almanachy, zpravodaje obcí a jiné místní tiskoviny vydávané k různým výročím apod. 

Studovna vytváří rovněž databázi regionálních osobností a databázi článků z regionálního tisku.

Naposledy změněno pátek, 23 leden 2015 11:33