Vytisknout tuto stránku

Regionální funkce - středisko Všechovice

Místní knihovna Všechovice zajišťuje v rámci výkonu Regionálních funkcí odborné knihovnické a informační služby pro 11 místních a obecních knihoven v regionu Všechovice. Výkonem těchto činností byla pověřena Městskou knihovnou v Přerově a jejich výkon je financován z finančních prostředků Olomouckého kraje.

Knihovna v rámci výkonu Regionálních funkcí zabezpečuje tyto základní knihovní služby:

  • pravidelná dodávka knih pořizovaných z vlastních prostředků obcí, včetně jejich knihovnického zpracování a technické úpravy nutné pro zpřístupnění čtenářům knihovny (obalení, popis knihovnickým označením, vybavení katalogizačními a knižními lístky)
  • tvorba výměnného knihovního fondu a jeho distribuce (cirkulace) mezi jednotlivými knihovnami sdruženými ve středisku Všechovice, a to min. 2x ročně. Zajištění údržby a opravy výměnného knihovního fondu
  • pomoc při revizích a aktualizacích knihovního fondu obsluhovaných knihoven
  • vedení ekonomické agendy a hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na nákup kmenového knihovního fondu a fondu pořizovaného z finančních prostředků Olomouckého kraje. Podávání pravidelných informací o hospodaření se svěřenými prostředky na tuto činnost
  • vyhodnocování a shromažďování statistického výkaznictví a k němu potřebných evidencí ve smyslu platných předpisů a rozborová činnost
  • metodická pomoc knihovnám včetně odborného zaškolení a zapracování nových knihovníků pro výkon knihovnických a informačních služeb obyvatelům obcí
  • konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, průběžné odborné vzdělávání knihovníků, 2x ročně aktivy knihovníků střediska

Seznam knihoven střediska Všechovice

Naposledy změněno úterý, 18 listopad 2014 01:34