Vytisknout tuto stránku

Regionální funkce - středisko Přerov

Městská knihovna v Přerově zajišťuje odborné knihovnické a informační služby pro 45 neprofesionálních knihoven, 10 knihoven v místních částech Přerova a 35 knihoven v samostatných obcích okresu Přerov. V rámci výkonu Regionálních funkcí, jimiž byla přerovská knihovna pověřena Vědeckou knihovnou v Olomouci, uzavřela Městská knihovna v Přerově se zřizovateli knihoven v samostatných obcích sdruženými ve středisku Přerov  smlouvy o zabezpečení knihovnických a informačních služeb. Výkon regionálních funkcí je financován z finančních prostředků Olomouckého kraje.

Předmětem smlouvy je zabezpečení základních knihovních služeb:

  • pravidelná dodávka knih pořizovaných z vlastních prostředků obcí, včetně jejich knihovnického zpracování a technické úpravy nutné pro zpřístupnění čtenářům knihovny (obalení, popis knihovnickým označením, vybavení katalogizačními a knižními lístky)
  • tvorba výměnného knihovního fondu a jeho distribuce (cirkulace) mezi jednotlivými knihovnami sdruženými ve středisku Přerov, a to min. 2x ročně. Zajištění údržby a opravy výměnného knihovního fondu
  • pomoc při revizích a aktualizacích knihovního fondu obsluhovaných knihoven
  • vedení ekonomické agendy a hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na nákup kmenového knihovního fondu a fondu pořizovaného z finančních prostředků Olomouckého kraje. Podávání pravidelných informací o hospodaření se svěřenými prostředky na tuto činnost
  • vyhodnocování a shromažďování statistického výkaznictví a k němu potřebných evidencí ve smyslu platných předpisů a rozborová činnost
  • metodická pomoc knihovnám včetně odborného zaškolení a zapracování nových knihovníků pro výkon knihovnických a informačních služeb obyvatelům obcí
  • konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, průběžné odborné vzdělávání knihovníků, 2x ročně aktivy knihovníků střediska
  • servis knihovních systémů AKS Tritius a AKS Tritius REKS
Knihovny v místních částech

Místní knihovna Čekyně
Místní knihovna Dluhonice
Místní knihovna Henčlov
Místní knihovna Kozlovice
Místní knihovna Lověšice
Místní knihovna Lýsky
Místní knihovna Penčice
Místní knihovna Újezdec
Místní knihovna Vinary
Místní knihovna Žeravice
Knihovny v samostatných obcích

Obecní knihovna Beňov
Obecní knihovna Bochoř
Obecní knihovna Buk
Obecní knihovna Dobrčice
Obecní knihovna Domaželice
Obecní knihovna Dřevohostice
Obecní knihovna Grymov
Obecní knihovna Horní Moštěnice
Obecní knihovna Hradčany
Obecní knihovna Křtomil
Obecní knihovna Lazníčky
Obecní knihovna Lazníky
Obecní knihovna Lipová
Obecní knihovna Líšná
Obecní knihovna Oprostovice
Obecní knihovna Osek nad Bečvou
Obecní knihovna Pavlovice
Obecní knihovna Podolí
Obecní knihovna Prosenice
Obecní knihovna Přestavlky
Obecní knihovna Radkovy
Obecní knihovna Radkova Lhota
Obecní knihovna Radslavice
Obecní knihovna Radvanice
Obecní knihovna Říkovice
Obecní knihovna Soběchleby
Obecní knihovna Sobíšky
Obecní knihovna Stará Ves
Obecní knihovna Sušice
Obecní knihovna Šišma
Obecní knihovna Tučín
Obecní knihovna Vežky
Obecní knihovna Vlkoš
Obecní knihovna Zábeštní Lhota
Obecní knihovna Želátovice
Naposledy změněno čtvrtek, 14 leden 2021 12:35