Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Rozhledny v osmisměrkách

Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Rozhledny v osmisměrkách

Baví vás luštění a ze všeho nejradši máte hledání slov v osmisměrkách? Pak vám snad uděláme radost naší prázdninovou soutěží, v níž právě osmisměrky hrají hlavní roli! Pokud budete úspěšnými řešiteli, odhalíte v tajenkách názvy rozhleden, které můžete najít na území celého Česka!

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve čtvrtek, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/osmismerky/ budou objevovat nové soutěžní osmisměrky. První zadání z celkového počtu devíti osmisměrek bude zveřejněno ve čtvrtek 1. července 2021.

Všechny soutěžní osmisměrky budou vystaveny na webu až do pátku 3. září 2021, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci hromadně zaslat všechny tajenky, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz. Osmisměrky si můžete rovněž vyzvednout přímo v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36, na všech městských pobočkách knihovny nebo v naší letní půjčovně na přerovském bazéně.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé osmisměrek, kteří budou odměněni logickou karetní hrou IQ Fitness z edice Mozkovka od Albi. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2022.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Soutěž začíná 1. 7. 2021.
Soutěž končí 3. 9. 2021.

OSMISMĚRKY:

Osmisměrka č.1 Luštit on-line Vytisknout 1.7.2021
Osmisměrka č.2 Luštit on-line Vytisknout 8.7.2021
Osmisměrka č.3 Luštit on-line Vytisknout 15.7.2021
Osmisměrka č.4 Luštit on-line Vytisknout 22.7.2021
Osmisměrka č.5 Luštit on-line Vytisknout 29.7.2021
Osmisměrka č.6 Luštit on-line Vytisknout 5.8.2021
Osmisměrka č.7 Luštit on-line Vytisknout 12.8.2021
Osmisměrka č.8 Luštit on-line Vytisknout 19.8.2021
Osmisměrka č.9 Luštit on-line Vytisknout 26.8.2021

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru