Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Národní přírodní rezervace v Česku

Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Národní přírodní rezervace v Česku

Baví vás luštění a ze všeho nejradši máte hledání slov v osmisměrkách? Pak vám snad uděláme radost naší prázdninovou soutěží, v níž právě osmisměrky hrají hlavní roli! Pokud budete úspěšnými řešiteli, najdete v tajenkách názvy národních přírodních rezervací v Česku!

Každý prázdninový týden, a to pravidelně v úterý, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/osmismerky/ budou objevovat nové soutěžní osmisměrky. První zadání z celkového počtu osmi osmisměrek bude zveřejněno v úterý 7. července 2020.

Všechny soutěžní osmisměrky budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do středy 2. září 2020, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci hromadně zaslat všechny tajenky, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz. Osmisměrky si můžete rovněž vyzvednout přímo v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36, na všech městských pobočkách knihovny nebo v naší letní půjčovně na přerovském bazéně.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé osmisměrek, kteří budou odměněni dárkovou sadou pro luštitele. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2021.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Dnes je: 8. 8. 2020.
Do konce soutěže zbývá 25 dnů.

OSMISMĚRKY:

Osmisměrka č.1 Luštit on-line Vytisknout 7.7.2020
Osmisměrka č.2 Luštit on-line Vytisknout 14.7.2020
Osmisměrka č.3 Luštit on-line Vytisknout 21.7.2020
Osmisměrka č.4 Luštit on-line Vytisknout 28.7.2020
Osmisměrka č.5 Luštit on-line Vytisknout 4.8.2020
Osmisměrka č.6 přístupné od 11.8.2020
Osmisměrka č.7 přístupné od 18.8.2020
Osmisměrka č.8 přístupné od 25.8.2020

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru TOPlist