Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Turistické destinace

Prázdninová soutěž pro luštitele osmisměrek - Turistické destinace

Baví vás luštění a ze všeho nejradši máte hledání slov v osmisměrkách? Pak vám snad uděláme radost naší prázdninovou soutěží, v níž právě osmisměrky hrají hlavní roli! Pokud budete úspěšnými řešiteli, najdete v tajenkách názvy oblíbených zahraničních turistických destinací!

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve čtvrtek, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/osmismerky/ budou objevovat nové soutěžní osmisměrky. První z celkového počtu devíti osmisměrek bude zveřejněna ve čtvrtek 4. července 2019.

Všechny soutěžní osmisměrky budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do neděle 1. 9. 2019, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci hromadně zaslat všechny tajenky, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější luštitelé osmisměrek, kteří budou odměněni jedním ze tří cestopisů populárního cestovatele Ladislava ZiburyUž nikdy pěšky po Arménii a Gruzii; 40 dní pěšky do Jeruzaléma nebo Pěšky mezi buddhisty a komunisty. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 29. února 2020.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo registračního průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy při luštění.

Osobní údaje získané v průběhu soutěže jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.

Dnes je: 4. 6. 2020.
Soutěž byla ukončena!

OSMISMĚRKY:

Osmisměrka č.1 Luštit on-line Vytisknout 4.7.2019
Osmisměrka č.2 Luštit on-line Vytisknout 11.7.2019
Osmisměrka č.3 Luštit on-line Vytisknout 18.7.2019
Osmisměrka č.4 Luštit on-line Vytisknout 25.7.2019
Osmisměrka č.5 Luštit on-line Vytisknout 1.8.2019
Osmisměrka č.6 Luštit on-line Vytisknout 8.8.2019
Osmisměrka č.7 Luštit on-line Vytisknout 15.8.2019
Osmisměrka č.8 Luštit on-line Vytisknout 22.8.2019
Osmisměrka č.9 Luštit on-line Vytisknout 29.8.2019

Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru TOPlist