Vytisknout tuto stránku

O nás

Městská knihovna v Přerově je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově je Statutární město Přerov.

Organizačně je knihovna členěna na útvar vzdělávacích, informačních a knihovnických služeb, útvar střediskových služeb a útvar provozně ekonomický. Má celkem 24 stálých zaměstnanců.

Knihovna poskytuje svým čtenářům a uživatelům široké spektrum knihovnických a informačních služeb na pracovištích jednotlivých oddělení a pracovišť na území Statutárního města Přerova a jeho místních částí. Dále knihovna zajišťuje prostřednictvím útvaru střediskových služeb knihovnický servis pro knihovny sdružené do střediska Přerov. Městská knihovna v Přerově poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je knihovnou pověřenou Vědeckou knihovnou v Olomouci k výkonu regionálních funkcí, ktreré jsou financování z rozpočtu Olomouckého kraje.

Organizační schéma (2021)

Naposledy změněno úterý, 05 leden 2021 07:15