Vytisknout tuto stránku

Obsah kurzu - Microsoft Excel

Microsoft Excel prakticky I.

Popis kurzu: Výukový kurz určený začínajícím uživatelům tabulkového editoru Microsoft Excel 365/2019/2016/2013/2010/2007. Absolventi kurzu budou schopni vytvořit jednoduchou tabulku se základními vzorci. Naučí se vytvořené tabulky ukládat do složky umístěné v počítači. Veškerá probíraná témata jsou okamžitě prakticky procvičována. Každý účastník kurzu má k dispozici svůj počítač / notebook.
Obsah kurzu:
  1. Lekce - Základní popis ovládání tabulkového editoru MS Excel (vysvětlení základních pojmů - panel nástrojů, buňka, list, sešit), vkládání údajů (text, číslo, datum), vytvoření jednoduché tabulky, základní formátování tabulky (barva textu a pozadí, orámování, volba fontu a velikosti písma), uložení tabulky do počítače
  2. Lekce - Práce s listy, kopírování a přesun obsahu tabulek, tvorba jednoduchých výpočtů a vzorců, relativní a absolutní adresování buněk
  3. Lekce - Použití základních funkcí MS Excel pro výpočet součtu, průměru, počtu, minima a maxima, využití číselných, textových a datumových řad, realizace praktických příkladů
Podmínky pro účastníky: Účastník vzdělávacího kurzu musí ovládát základy práce s operačním systémem Microsoft Windows na úrovni kurzu Základy ovládání PC s Windows 10.

 Microsoft Excel prakticky II.

Popis kurzu: Počítačový kurz určený pro uživatele, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit znalosti při práci s tabulkovým editorem Microsoft Excel 365/2019/2016/2013/2010/2007. Kurz navazuje na pořádaný kurz Microsoft Excel prakticky I. Pro absolvování kurzu není podmínkou absolvování uvedenéhokurzu, ale u učastníků se předpokládají znalosti s prací v Microsoft Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel prakticky I. Účastník vzdělávacího kurzu si rozšíři znalosti v tvorbě tabulek a využívání dalších funkcí. Veškerá probíraná témata jsou okamžitě prakticky procvičována. Každý účastník kurzu má k dispozici svůj počítač / notebook.
Obsah kurzu:
  1. Lekce - Podmíněné formátování buněk, funkce pro práci s podmínkami
  2. Lekce - Základní matematické funkce (mocnina, odmocnina, zaokrouhlování), funkce pro práci s datumy a texty.
  3. Lekce - Provázanost buněk v rámci listu a sešitu, zabezpečení tabulky před nežádoucími úpravami, realizace praktických příkladů
Podmínky pro účastníky: Účastník vzdělávacího kurzu musí ovládát základy práce s operačním systémem Microsoft Windows na úrovni kurzu Základy ovládání PC s Windows 10 a Microsoft Excel prakticky I. 

Microsoft Excel prakticky III. (V PŘÍPRAVĚ)

Popis kurzu: Počítačový kurz určený pro uživatele, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit znalosti při práci s tabulkovým editorem Microsoft Excel 365/2019/2016/2013/2010/2007. Kurz navazuje na pořádaný kurz Microsoft Excel prakticky II. Pro absolvování kurzu není podmínkou absolvování uvedenéhokurzu, ale u učastníků se předpokládají znalosti s prací v Microsoft Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel prakticky II. Účastník vzdělávacího kurzu si rozšíři znalosti v tvorbě tabulek a využívání dalších funkcí. Veškerá probíraná témata jsou okamžitě prakticky procvičována. Každý účastník kurzu má k dispozici svůj počítač / notebook.
Obsah kurzu:
  1. Lekce - Grafy v MS Excel – vkládání grafů do tabulky, výběr grafů, editace grafů a jejich součástí
  2. Lekce - Řazení záznamů, filtry a souhrny dat – k čemu slouží a jejich využití v praxi
  3. Lekce - Kontingenční tabulky – k čemu slouží a jejich využití v praxi
Podmínky pro účastníky: Účastník vzdělávacího kurzu musí ovládát základy práce s operačním systémem Microsoft Windows na úrovni kurzu Základy ovládání PC s Windows 10 a Microsoft Excel prakticky II.

 

Naposledy změněno úterý, 03 září 2019 11:44