Vytisknout tuto stránku

Portrét tužkou - výtvarný kurz kresby - OBSAZENO!

Zkoušíte si doma nakreslit portrét, ale stále nejste spokojeni s výsledkem? Chcete nakreslit portrét tak, aby byl podobný s jeho předlohou? Přihlaste se do našeho podzimního výtvarného kurzu pro začátečníky i pokročilé, kde vás to naučíme!

Praktická kresba portrétů bude proložena teoretickými poznatky. Vysvětlíme si anatomii hlavy, správné rozvržení proporcí obličeje i stínování. Naučíme se, jak zachytit výraz obličeje a emoce zobrazovaného člověka. Prostřednictvím prezentace se dozvíte i něco málo z dějin umění. Při kreslení budeme postupovat krok za krokem od nejjednoduššího cvičení až po krásné realistické portréty. Kreslit budeme tužkou podle tištěných předloh. Hotové obrázky si pak můžete odnést s sebou domů nebo je darovat svým blízkým. Výuka bude probíhat skupinově s důrazem na individuální konzultace. Neváhejte se připojit k příjemné tvůrčí atmosféře, ve které se odreagujete od každodenního shonu a navíc si odnesete hodnotná díla.

Obsah kurzu:

  1. lekce

Kresba – obecně (rozdíl mezi kresbou, malbou, linie, stínování, kompozice, světlo a stín)

Historie kresby, ukázky tvorby umělců z minulosti i současnosti

Portrét – obecný úvod a jednotlivé prvky obličeje (oči, nos, rty)

Praktická část: studie očí, nosů, rtů (pravidla kresby, stínování)

  1. lekce

Portrét – portrétování, historie a vývoj – starověk, středověk, novověk

Pravidla kresby portrétu

Praktická část: Kresba jednoduchého portrétu podle fotografie

  1. lekce

Nejznámější portréty dějin umění

Portrétování, historie a vývoj – 19. století, počátek 20. století

Metody kresby, opakování

Praktická část: Kresba portrétu podle obrázku pomocí mřížky

  1. lekce

Portrétování – směry 20. a 21. století, hyperrealismus

Pravidla kresby portrétu z ¾ pohledu

Praktická část: Kresba portrétu podle fotografie – ¾ pohled

  1. lekce

Kresba portrétu z profilu – teorie a praxe

Praktická část: Kresba dvou portrétů z profilu, ženy a muže

 

Kurz bude probíhat v termínu od 1. 11. do 29. 11. 2021 (každé pondělí) v době od 16.00 do 18.00 hodin. Kapacita kurzu je omezena maximálním počtem 9 účastníků. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 7 osob.

Finanční podmínky: kurzovné činí 500 Kč/5 lekcí/1 účastník. Kurzovné je splatné na první lekci kurzu, tedy v pondělí 1. listopadu 2021. Poplatky za neabsolvované lekce se nevracejí. V ceně je zahrnutý veškerý potřebný materiál.

Do kurzu se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře na konci stránky nebo ve studovně Městské knihovny v Přerově na Žerotínově nám. 36, popř. na telefonním čísle 581 334 069 nebo na e-mailové adrese sluzby@knihovnaprerov.cz.

Veškeré akce knihovny se konají v souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR. Dbejte, prosíme, pokynů personálu knihovny. 

Těšíme se na vaši účast a přejeme mnoho úspěchů a zábavy při absolvování kurzu.

Portrét tužkou


Jméno:*
E-mail:*
Čten. číslo:
Předmět:
Poznámka:*

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovního řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané vzdělávací akce. Veškeré osobní údaje budou po skončení akce smazány a skartovány.