Vytisknout tuto stránku

Kamarádka knihovna 2018

Ahoj kluci a holky!

Chodíte rádi do naší knihovny? Líbí se vám tam? Chtěli byste knihovnu pochválit a oznámkovat kvalitu jejích služeb tak jako ve škole? Nyní máte nyní jedinečnou příležitost, jak vyjádřit svůj názor!

Vyplňte v rámci právě probíhající akce „Kamarádka knihovna“ na dětském oddělení Městské knihovny v Přerově do 10. 12. 2018 „vysvědčení“ a ohodnoťte knihovnu. Vysvědčení můžete vyplnit, ať už jste uživateli knihovny, nebo ne; musíte však knihovnu navštívit. Každé dítě může poskytnout pouze 1 vysvědčení (nejsou anonymní).

Sedmý ročník soutěže Kamarádka knihovna vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Klub dětských knihoven SKIP. Počátkem června 2019 budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok 2018.

Mezi hlavní kritéria soutěže patří spokojenost dětí s knihovnou, týdenní provozní doba dětského oddělení, procento registrovaných čtenářů z počtu dětí v obci, počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského uživatele nebo počet kolektivních akcí pro děti, které knihovna pořádá.

Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu a na vaše hodnocení.

Kamarádka knihovna 2018


Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovního řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré osobní údaje budou po skončení akce smazány a skartovány.