UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Útvary MěK Tisk
Knihovna je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Organizačně je knihovna členěna na útvar knihovnických a informačních služeb, útvar střediskových služeb, útvar doplňování a zpracování knihovních fondů a útvar provozně ekonomický. Má celkem 29 stálých zaměstnanců.

Knihovna poskytuje svým čtenářům a uživatelům řadu knihovnických a informačních činností na pracovištích jednotlivých oddělení. Dále knihovna zajišťuje prostřednictvím útvaru střediskových služeb knihovnický servis pro knihovny sdružené v rámci kooperace do střediska Přerov. MěK v Přerově je v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon), knihovnou pověřenou k výkonu regionálních funkcí.

Organizační schéma a služby 2004
 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.