UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Půjčování čteček elektronických knih Tisk


Platnost od 2.1.2012

PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH
příloha Knihovního řádu
(ke stažení v PDF)

1.Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou absenčně půjčovány v půjčovně pro dospělé nebo prezenčně ve studovně Městské knihovny v Přerově na Žerotínově nám. 36 (dále jen knihovna).
2.Absenčně jsou čtečky půjčovány na dobu 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení.
3.Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 18 let, který má platnou registraci s minimální dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádné pohledávky.
4.Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.
5.Při půjčování čtečky se vybírá vratná záloha ve výši 1 000,- Kč.
6.Výpůjčky čteček jsou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.
7.Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vracení čtečky svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
8.Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu.
9.Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.
10.Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
11.Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.
12.V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.
13.Součástí přílohy je Smlouva k jednotlivým druhům čteček pro absenční výpůjčku.
 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.