UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
On-line databáze Tisk
čtvrtek, 19. říjen 2006

On-line databáze dostupné ve studovně Městské knihovny v Přerově

Městská knihovna v Přerově umožňuje přístup k několika on-line databázím obsahujících např. informace z periodik vycházejících v ČR, informace o právních předpisech, bibliografické informace apod. Tyto databáze jsou přístupné ve studovně  Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36, Přerov.

Anopress

Logo AnopressInformační agentura Anopress shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.

 

 

Mediální databáze nabízí:

 • on-line přístup a vyhledávání pomocí klíčových slov nebo témat
 • složitější vyhledávání pomocí logických operátorů (AND, OR, NOT aj.)
 • obsah elektronického archivu je denně aktualizován

Další informace je možné získat na http://www.anopress.cz/.

 

ASPI

Logo ASPIFirma ASPI se zabývá poskytováním právních, daňových, účetních a jiných profesních informací jak v elektronické, tak v tištěné podobě.

Systém ASPI  je systém pro práci s právními informacemi. Komplexně pokrývá všechny předpisy publikované na území České republiky včetně předpisů měst a obcí a předpisy ES/EU.

Obsahuje všechny zdroje předpisů - prameny práva, v současnosti je tvořen více než 80 zdroji, které se nadále vyvíjejí s ohledem na změny v právním řádu. Veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn.


Česká národní bibliografie

Logo ČNBNabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR. 

 

Komplet je rozdělen do těchto databází:

 • České knihy
 • Národní autority
 • Disertace a autoreferáty
 • Speciální dokumenty
 • Články v českých novinách, časopisech a sbornících
 • Periodika vydávaná na území ČR

Další informace je možné získat na http://database.aipberoun.cz/nkp/.

ČTK

Logo ČTKČeská tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Infobanka ČTK je soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK.


Databáze:

 • Biografie – životopisné údaje o významných osobnostech politického, ekonomického, kulturního a sportovního života v ČR a ve světě. U politických osobností připojen politický profil či přehled zahraničních návštěv.
 • Česká republika – denně aktualizované údaje o České republice, průběžně doplňované o nové dokumenty a rubriky. Obsahuje aktuální i historická data, chronologie a statistické přehledy z politických, ekonomických, kulturních a společenských oborů, sociální sféry, zdravotnictví apod.
 • Země světa – denně aktualizovaná databáze o všech zemích světa. Zahrnuje aktuální i historické údaje politické, hospodářské, geografické a mnoho dalších údajů o každém státě.

Další informace je možné získat na http://www.ctk.cz/.

 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.