UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Časté dotazy (FAQ)
Kdo se může stát uživatelem knihovny? Tisk

Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku čtenáře a předloží svůj doklad totožnosti ke kontrole knihovnici. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

Po zaplacení registračního poplatku, který platí vždy na dobu 12 měsíců, může uživatel využívat všech nabízených služeb knihovny.

 
Co všechno si mohu půjčit a na jak dlouhou dobu? Tisk

Čtenář by si měl půjčit jen tolik knih a časopisů, kolik je schopen přečíst do 1 měsíce. Maximální počet knih a časopisů, které si lze při návštěvě knihovny půjčit není určen, je pouze stanovena výše hodnoty všech vypůjčených dokumentů na částku 4.500,- Kč, a to za všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově a maximálně 5 ks CD na dobu 7 dnů.

 
Platí se poplatek za půjčení knih, časopisů, CD? Tisk

Za půjčení knih, časopisů a CD se poplatek neplatí.

 
Co se stane, když nedodržím výpůjční lhůtu? Tisk

Při nedodržení výpůjční lhůty platí čtenář sankční poplatky v souladu s Ceníkem.

 
Co znamenají pojmy prezenčně a absenčně? Tisk

Prezenčně znamená, že si dokument (kniha, časopis, CD apod.) můžete prostudovat přímo v knihovně, ale nemůžete si jej půjčit domů. Absenčně naopak znamená, že si dokument můžete půjčit domů a tam si jej v klidu přečíst nebo prostudovat, v případě CD poslechnout. 

 
Musím vždy vrátit všechny půjčené dokumenty naráz? Tisk

Ne, je však třeba dodržet výpůjční lhůty jednotlivých typů dokumentů.

 
Jak postupovat, potřebuji-li knihu nebo časopis déle než jeden měsíc? Tisk

Výpůjčku knih a časopisů si může čtenář nechat 2x prodloužit, nežádá-li o dokument jiný čtenář. Maximální výpůjční doba při prodloužení činí 90 dnů. Jestliže dokument není do této doby vrácen, knihovní systém neumožní čtenáři další půjčování.
 

 
Lze si rezervovat knihu (časopis, CD), jestliže je momentálně půjčena? Tisk

Čtenář může požádat o rezervování publikace osobně nebo prostřednictvím On-line katalogu. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli oznámí, že si publikaci může vyzvednout (pošta, e-mail, SMS). Publikace je rezervována 1 týden. Poplatek za rezervování publikace je účtován dle Ceníku při jejím půjčení.

 
Mohu si sám zajistit rezervaci knih přes internet? Tisk

Čtenář si může rezervaci provést sám pomocí On-line katalogu na Internetu. Stačí si v katalogu najít požadovaný titul a zobrazit si jeho katalogizační lístek kliknutím na název titulu. Pod lokacemi exemplářů je tlačítko Rezervuj, které po kliknutí zobrazí formulář pro provedení rezervace. Musíte však znát své číslo čtenářského průkazu a PIN. PIN si můžete nechat nastavit při registraci nebo použít datum Vašeho narození ve formátu RRMMDD.

 
Co když nenajdu ve fondu knihovny knihu, o kterou mám zájem? Tisk

Lze využít meziknihovní výpůjční službu (MVS). To znamená, že knihovna si knihu pro vás vypůjčí v jiné knihovně. Uživatel musí knihovnici sdělit základní údaje o knize - autor, název, rok vydání, nakladatelství.  Počítejte  s tím, že bude trvat nejméně 1 týden, než bude kniha doručena, a to v případě, že bude v danou chvíli v knihovně k dispozici. V opačném případě to může trvat i déle. Proto je třeba knihovnici sdělit, zda máte i za těchto podmínek o požadovanou knihu skutečný zájem a jste i případně ochotni  čekat.

Služba je placená čátkou 50,- Kč + cena stanovená zasílající knihovnou.
 
Kde všude mohu použít svůj čtenářský průkaz? Tisk

Čtenářský průkaz dospělého čtenáře platí pro všechna pracoviště ve městě - oddělení pro dospělé, čítárnu, studovnu, hudební oddělení, pobočku Trávník, pobočku Velká Dlážka, pobočku Předmostí a půjčovnu pro děti.

Čtenářský průkaz pro děti platí pro půjčování dětské literatury v půjčovně pro děti, ve všech pobočkách ve městě, v čítárně a studovně. V oddělení pro dospělé si mohou na tento průkaz půjčovat pouze děti starší 15 let.

Všichni čtenáři dodržují pravidlo, že vypůjčené dokumenty se vracejí na ta pracoviště, odkud byly půjčeny, přičemž jejich celková finanční hodnota je menší než 4500,- Kč.

 
Mohu si půjčit knihy v případě, že zapomenu čtenářský průkaz? Tisk

Ano, ale za poplatek 10,- Kč. V tomto případě vás může knihovnice požádat o předložení průkazu totožnosti.

 
Co když ztratím čtenářský průkaz? Tisk

Je nutné nahlásit knihovnici tuto ztrátu, aby mohl být proveden záznam do databáze. Čtenář se tak chrání před zneužitím tohoto průkazu. Nový čtenářský průkaz je pak vystaven za poplatek 20,- Kč.

 
Proč vybíráte zálohu na některé knihy ve výši 500,- až 2000,- Kč? Tisk

Tuto zálohu vybíráme u knih, jejichž cena překročila částku 500,- Kč, a dále u jedinečných vytipovaných titulů. Sledujeme tím ochranu knihovního fondu.

Záloha je požadována také tehdy, nemá-li čtenář na území ČR trvalé bydliště.
 
Co znamená poplatek z prodlení? Tisk

Je to poplatek, který je účtován při překročení výpůjční doby  (1 měsíc) a činí 5,- Kč. Na tuto skutečnost knihovna písemně neupozorňuje. Prodlení při opožděném vrácení může trvat maximálně 14 dnů. Poté jsou zasílány upomínky v souladu s Výpůjčním řádem.

 
Jak mohu zjistit stav svého čtenářského konta? Tisk

Informace o aktuálních i dřívějších výpůjčkách  a platbách lze zjistit na www stránce INFORMACE O ČTENÁŘI. Do zobrazeného formuláře je nutné zadat Vaše čtenářské číslo a PIN. PIN si můžete nechat nastavit při registraci nebo použít datum Vašeho narození ve formátu RRMMDD. V on-line katalogu Carmen je přihlašovací formulář zobrazen na hlavní stránce katalogu.

 
Mohu si sám prodloužit výpůjční dobu knihy přes Internet? Tisk

Ano. Vypůjčené knihy a periodika si můžete sami prodloužit prostřednictvím internetu. Prodlužování se provádí přes čtenářské konto, popř. nové čtenářské konto. Postup je uveden v nápovědě pro prodloužení, popř. nápovědě pro katalog Carmen. O prodloužení knih je možné také požádat prostřednictvím telefonunu nebo e-mailu. Je nutné se obrátit na to pracoviště, odkud byly knihy půjčeny. Kontakty na jednotlivá pracoviště Městské knihovny v Přerově jsou uvedeny na stránkách knihovny.

Prodloužit je možné pouze ty knihovní dokumenty, na které nejsou požadovány žádné další rezervace jinými uživateli knihovny.

 
Jak hledat v On-line katalogu? Tisk

Návod, jak postupovat při vyhledávání všech dokumentů, které má knihovna ve svém fondu, je uveden na této adrese. Nápověda pro nový on-line katalog Carmen je návod uvedena na této adrese.

 
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.