UKIS UDZKF USS UPE OKS DO DEO PR TR VD OIS ST CIT HO PREROV IF SF
Knižní novinky
Náhledy obálek knižních novinek získává knihovna skenováním předloh, popř. přebíráním z www stránek firem, které se dohodly na spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Seznam těchto firem je uveden na www stránkách SKIP.


čtvrtek, 06. listopad 2008
TAYLOR  Frederick
Berlínská zeď. 13. srpna 1961 – 9. listopadu 1989

ObálkaNarychlo zkonstruované zábrany z ostnatého drátu se v noci z 12. na 13. srpen 1961 dramaticky a nečekaně objevily přímo v srdci Berlína. Během několika dnů se začaly proměňovat ve stavbu, která měla symbolizovat kruté šílenství studené války – v berlínskou zeď. Frederick Taylor vypráví celý poutavý příběh poválečného politického konfliktu, který vedl k rozdělení Berlína – téměř čtyřmilionové město bylo nemilosrdně přeříznuto vedví, což rozpoutalo krizi mezi Východem a Západem, která mohla skončit katastrofou. Celý svět poprvé čelil hrozbě jaderné apokalypsy, a tento strach mohl úplně zmizet, až když zeď oné historické noci 9. listopadu 1989 zbořili právě lidé, které měla věznit. Kniha Berlínská zeď umně spojující látku oficiální historie, původních výzkumů v archivech a osobních příběhů, je přesným vylíčením rozděleného města a jeho obyvatel v době, kdy to vypadalo, že lidstvo stále stojí na pokraji katastrofy.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
KIEDROŇOVÁ  Eva
Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné manipulace s novorozencem a malým dítětem

ObálkaTato metodická publikace vznikla díky mimořádnému zájmu nejen z řad rodičů, ale také instruktorek baby klubů, pedagogů zdravotnických škol a sestřiček novorozeneckého oddělení. Obsahuje širokou nabídku způsobů manipulace s dítětem a odůvodnění jejich vhodnosti či nevhodnosti. Je doplněna řadou názorných metodických ilustrací i fotografií a zpestřena příběhy i zkušenostmi jak autorky, tak rodičů i instruktorek Baby klubu Kenny. Popisované techniky jsou již vyučovány a objasňovány s větší či menší detailností v různých baby klubech, zdravotnických školách i porodnicích. Množství odborníků i rodičů dnes již uvedené metody používá a díky ověřeným výsledkům je doporučují uplatňovat a nepodceňovat při výchově dítěte a péči o ně. Autorka zastává názor, že zdravý vývoj dítěte mohou nejvíce ovlivnit především rodiče, kteří mají možnost být se svým dítětem 24 hodin, působit na něj a vzorově jej doprovázet ve všech situacích.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
BRADLER  Christine M.
Fengšuej. Lexikon od A do Z

ObálkaMáte občas pocit, že se vám nedostává energie? Že váš domov nebo pracoviště potřebují oživit a prospěly by jim změny? Potom přichází tato knížka v pravý čas. Obšírná encyklopedie feng šuej vám dodá odvahu vzdát se všeho nepotřebného či nevhodného a naopak se kreativně otevřít novým možnostem. Zjistíte, že méně je někdy více a hlavní je začít. Den za dnem můžete pohotově měnit zdánlivé maličkosti, a přesto tím pozitivně zapůsobit na všechny podstatné životní oblasti, tedy zdraví, partnerské a rodinné vztahy, finance, kariéru i úspěch. Mnohdy totiž stačí celý proces jen nastartovat a pak s vděčností pozorovat, jaký prospěch přináší. Pokud budete nabízené pomůcky správně využívat, najdete  vnitřní rovnováhu a mnohem účinněji zužitkujete mocnou energii proudící všude kolem.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
ROBINSONOVÁ  Marilynne
Ztrácení

ObálkaPrvní román Marilynne Robinsonové Ztrácení, považovaný za klasické dílo americké literatury a jeden z nejlepších románů vůbec, vznikl díky náhodě, a působí jako nevídaný objev. Autorka nezapírá svůj obdiv ke klasickým americkým autorům 19. století a jejich práci s jazykem a podobenstvím. S úmyslem dokázat své přesvědčení, že i dnešní jazyk unese stejnou nálož metaforického vyjádření, pustila se do psaní rozvitých, vzájemně nesouvisejících metafor, zčásti inspirovaných vzpomínkami z dětství prožitého na americkém západě. Až po čase si uvědomila, že to celé dohromady tvoří základ příběhu. Román vypráví o nekonvenčním dospívání Ruth a její sestry Lucilly. Poté, co je maminka bez rozloučení vysadí na verandě domu své matky, vyrůstají postupně pod dohledem kompetentní, ale poněkud letargické babičky, dvou dojemně komických, ale naprosto nekompetentních tetiček, a nakonec tajemné a nepraktické tety Sylvie. Lineární osou příběhu je železniční most přes jezero, na jehož vzdálený konec nelze dohlédnout, směrovka do velkého světa nepoznaných možností, úniková cesta ze stísněného, drsným počasím zkoušeného Fingerbone. Ruth, která ve skutečnosti skoro nikdy nemluví, zde hovoří jazykem, který působí jako zjevení, nutí nás převalovat každé slovo jako při čtení poezie a zároveň dojímá svou věrohodností. Vypráví o nekonečném čekání, o tom, jak je „každá přítomná chvíle důležitá tím, co postrádá,“ o pomíjivosti všech snadno pojmenovatelných věcí a o ceně, která se platí za neochotu rozlišovat mezi snem a skutečností. Tento román se dostal do úzkého výběru nejlepších amerických knih napsaných za posledních dvacet pět let, a to tam byly uvedeny pouze dvě ženské autorky.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
WOODOVÁ  Barbara
Strážkyně tajemství

ObálkaHlavní hrdinkou nové knihy Strážkyně tajemství je Tonina – dívka podivné krásy s pletí bílou jako alabastr. Přijde ke dvoru vládce Mayů a zamiluje se do místního hrdiny. Nezdolná dívka však musí jít dál. Po matce zdědila posvátnou knihu, která ukrývá tajemství rodu a jeho budoucnost. Tonina ví, že musí splnit své poslání, proto odhodlaně kráčí vstříc osudu, po cestě plné nástrah, dobrodružství i lásky.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
JUREWITZ-FREISCHMIDTOVÁ  Sylvia
Vládkyně Louvru. Francouzské regentky Marie Medicejská a Anna Rakouská

ObálkaDvě ženy odlišného původu, protikladných charakterů, s různými představami o světě a s jiným sebehodnocením se v první polovině 17. století stávají francouzskými královnami, později regentkami. Je to italská princezna Marie Medicejská a španělská infantka Anna Rakouská. Obě manželství jsou z různých důvodů vynucená, obě charakterizuje ponižování. Obě ženy jsou v zemi své vlády cizinkami, a proto se s nimi jedná nedůvěřivě. Oběma je kolem čtyřicítky, když v politicky rozjitřených časech přebírají regentství za své nedospělé syny. Marie za Ludvíka XIII., Anna za Ludvíka XIV. Každá svým způsobem přispívá k tomu, že se z Francie stává hlavní evropská velmoc. Náboženské války, ozbrojená povstání celých provincií a šlechtické revolty, které zasahují i do královské rodiny, to je dramatické pozadí doby, v níž obě regentky řídí osudy Francie. Zatímco Marie se nakonec se synem nepohodne, dokonce se proti němu postaví s ozbrojenou mocí a umírá v kolínském exilu, vytváří Anna základy, na nichž Ludvík XIV. později uskutečňuje své představy o absolutní královské moci. Autorka ukazuje v chronologickém sledu spolupůsobení a soupeření Marie Medicejské a Anny Rakouské, které prožily v Louvru přibližně patnáct let společně. Představuje vývoj těchto osobností v jejich vzájemných souvislostech, objasňuje motivy jejich činů, důvody ztroskotání nebo úspěchů, přičemž vychází z nejnovějších poznatků francouzské historiografie a uvádí na pravou míru překonané, dobově podmíněné obrazy a populistická zkreslení.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
LUKJANĚNKO  Sergej
Lživá zrcadla

ObálkaRomán Lživá zrcadla je přímým pokračováním knihy Bludiště odrazů. Svět Hlubiny, virtuální reality města Deeptownu, se změnil. Diveři, záchranáři lidí uvízlých ve virtualitě, přestali být potřební a ztratili své schopnosti. Musejí však znovu zasáhnout, protože v Hlubině se objevila nová zbraň, schopná zabíjet doopravdy. Diver Leonid a jeho přátelé hackeři tomu chtějí zabránit, setkávají se však s nebezpečím mnohem horším.

 
čtvrtek, 06. listopad 2008
KAČÍRKOVÁ  Eva
Na mrtvé je spolehnutí

ObálkaPoručík Petr Bort je pověřen ochranou mladé ženy, která patří k mediálním celebritám a občas se propadá mezi drogově závislou spodinu. Je Amélie důležitým svědkem, který má policii pomoci dopadnout a usvědčit bossy drogové mafie, nebo je článkem v nějaké nečisté velké hře? Objevují se i další, zdánlivě spolu nesouvisející zločiny. Poručík Bort začne jednat na vlastní pěst a dostane se při tom mezi ztracené existence, ale taky do prostředí novinářů, sportovních klubů a jejich sponzorů, a hlavně velkých peněz. Při pátrání po jádru věci překračuje svoje pravomoci, čímž vyvolá nelibost svých šéfů, podezření kolegů a stane se nepohodlným podsvětí. Posléze se sám ocitá v nebezpečí života.

 
čtvrtek, 23. říjen 2008
ROSENOVÁ  Brenda
Ztracená města. Legendární metropole dávných říší

ObálkaMrtvá města se slavnou minulostí nedávají lidem spát a nepřestávají nás lákat svou podivuhodnou historií. Z mnoha slavných, kdysi majestátních měst zbyly dnes už jen zpustlé rozvaliny zapadlé v pouštním písku, skryté v nepřístupných horách nebo zarostlé v hlubinách džungle. Nahlédněme nyní společně do starověkých říší a projděme se po ulicích jejich nejvýznamnějších metropolí. Podíváme se do Babylonu v dnešním Iráku, navštívíme Kartágo na území současného Tuniska, Angkor v Kambodži či Vidžajanagaru v Indii, připomeneme si posvátná místa, jako byl egyptský Achetaton či zatopený Herakleion. Z vývoje a pádu těchto dříve tak velkolepých měst se mohou poučit i dnešní světové metropole. Kniha je doplněna počítačovými rekonstrukcemi, které navracejí skvostným městům starověku někdejší slávu a fotografiemi významných, teprve nedávno odkrytých archeologických lokalit. Autorka u každého města vypráví o historii jeho vzniku, příčinách zkázy, archeologických průzkumech a současném stavu.

 
čtvrtek, 23. říjen 2008
SCHULTZ  Uwe
Ludvík XIV. a jeho doba

ObálkaV osobě Ludvíka XIV. dosáhl věk absolutismu v Evropě svého vrcholu. Stát a panovník tvořili jeden celek, který měl k dispozici veškerá rozhodovací práva. Francie byla v této době jedním z nejautoritativnějších, i když v některých směrech zároveň nejpokrokovějších států v Evropě. Mocenské postavení a snahu Ludvíka XIV. soustředit neomezenou moc pouze  ve svých rukách nejlépe charakterizuje výrok, který údajně pronesl před pařížským parlamentem: „Stát, to jsem já“. Autor vykresluje tohoto panovníka nejen jako obratného nejvyššího „státního úředníka“, ale zejména jako chladného a schopného taktika moci. Krále, který s bezohlednou tvrdostí vystupoval proti příliš vlivným ministrům, úspěšným velitelům armády a jinověrcům, kdykoliv se mu zdálo, že si to „státní zájem“ žádá. Slávě Francie, a tudíž i slávě krále, bylo podřízeno vše, prosazování vyšších politických cílů si vybíralo svou daň nejen mezi obyčejným obyvatelstvem, ale také mezi dvořany a členy královské rodiny. Za nikdy nekončící velkou zábavou na královském dvoře ve Versailles se skrývala obratná politická hra pod ostražitým dohledem krále a proslulé slavnosti při bližším pohledu připomínají dobře fungující továrnu na moc.

 
<< Začátek < Předchozí 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Následující > Konec >>

Výsledky 1311 - 1320 z 1748
© 2014 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.